Tillitsvalgt perm mm

Lover for Norsk Pointerklub

Lover for Norsk Pointerklub Vedtatt av årsmøtet den 7.mai 2006 §1 Navn Klubbens navn er Norsk Pointerklub, her forkortet til NPK, stiftet 28.november 1907. § 2 Tilknytning Norsk Pointerklub er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub(NKK) og omfatter rasen...

Testløpskjema

TESTLØP  SKJEMA FOR BEDØMMELSE I NORSK POINTERKLUBBS AVLSTESTLØP Ansvarlig arrangør  Antall Deltakere . . Dommere  . Hundens navn  Reg.nr.  HD status  Testløp . . . .   Far: Mor: . . Prøveresultat:  ...

Arbeidsbeskr. avlsrådet

AVLSRÅDET I NPK I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet : – arbeide for pointerens utvikling og foredling som jakthund– arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden. – råd og veiledning i...

Arbeisbeskr. årbokkordinator styret

NPK`s ÅRBOK. Huskeliste for styrets ”årbokkoordinator”.   1. Annonse Fuglehunden       GjøresAnnonse til NPK sidene i FH nr.6 som utsendes 1.11 og med manusfrist   15.9 Innhold i annonsen: Oppfordring til medlemmer om innsendelse av resultater og...

Innholdsfortegnelse perm styret

INNHOLDSFORTEGNELSE PERM STYRET NPK 1.  Avlsrådet 2.  Kongsvoldprøven 3.  Årbokansvarlig 4.  Fellesutstillingen 5.  Villmarksmessen 6.  Distriktskonferansen/representantskapsmøtet 7.  Styreansvarlig fellesskytingen ? 8.  Medieansvarlig ? 9...