Avlsindeks

Norsk Pointer Klub har siden 2008 i samarbeid med 6 andre raseklubber for stående fuglehunder (NGK, NISK, NVK, NBK, NWK og NMLK),
fått utarbeidet avlsindekser for egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne og HD.
Indeksene er statistiske estimat på hvor godt en hund vil avle med hensyn til disse 3 egenskapene,
og er i mindre grad et uttrykk for hundens egenprestasjoner på jaktprøve.
For de hundene som har mange avkom med egne resultater, vil indeksene være et uttrykk for hvor godt de har avlet.

Indeksene beregnes ved hjelp av data fra DogWeb (slektskapsinformasjon fra stamtavlene og resultater fra jaktprøvene og HD-undersøkelsene).
Indeksene er ikke statiske, men vil endres i takt med at det foreligger nye opplysninger om hunden selv og dens slektninger.
Opplysninger fra databasen blir hentet ut 2 ganger i året for nye indeksberegninger, etter høstprøvene og etter vinterprøvene.

Det blir beregnet indekser for alle hundene i databasen (ca 14.000), men NPK’s representantskap har besluttet at kun indeksene for de hundene
med minst 3 jaktprøvestarter og med indeks over 100,5 for enten jaktlyst eller viltfinnerevne, skal publiseres.
Likeledes at indekslisten skal sorteres etter registreringsnummer.
Link til de publiserte listene finnes nedenfor.

Siste indeksliste i excel-format eller indekser for enkelthunder som ikke står på den publiserte listen, kan fås ved henvendelse til avlsraadet@pointer.no

Vil du vite mer om indeksene, trykk linken til “Orientering om avlsindeksene“. (Finnes også som egen artikkel under)

NPK

Indekser 2017

Indekslista er basert på data innlagt i NKK’s dogweb per 22. januar 2018. De aller fleste prøveresultatene fra høsten 2017 skal da være med i beregningen.For å komme med på denne lista må hunden ha startet minst 3 ganger på jaktprøve i...

NPK

Indekser 2016

Indekslista er basert på data innlagt i NKK’s dogweb per 14. desember 2016. De aller fleste prøveresultatene fra høsten 2016 skal da være med i beregningen.For å komme med på denne lista må hunden ha startet minst 3 ganger på jaktprøve i Norge...

NPK

Indekser 2015

Indekslista er basert på data innlagt i NKK’s dogweb. Aller prøveresultater fra 2015 og noen prøveresultater fra vinteren 2016 skal da være med i beregningen.For å komme med på denne lista må hunden ha startet minst 3 ganger på jaktprøve i...

NPK

Indekser 2014

Oppdaterte indekser finnes under avlsrådets fane. Alle jaktprøveresultater innlagt i dogweb per 27. mars 2015 er med i beregningen, og da skal alle resultater fra høsten 2014 samt noen resultater fra vinterprøvene 2015 være medtatt. Nytt på...

Indekser 2011

Vedlagt oppdatert liste med indeks for jaktlyst, viltfinnerevne, HD samt antall starter og HD-status. Indeksene  er basert på statistikkdata på kritikker fra jaktprøver i Norge pr 31.12.11 og inneholder resultater fra alle hundens...

Indekser 2010

I henhold til enighet på distrikstkonferansen 2011, presenteres indekser for jaktlyst, viltfinnerevne og HD på nytt. Den såkalte avlsindeksen (gjennomsnittet av jaktlyst- og viltfinnerindeks) er fjernet. Lista er katalogisert etter hundenes...

Siste kommentarer