RAS

På denne linken finner dere Rasespesifikk avlstrategi for NPK:
Rasespesifikk avlstrategi(RAS) for NPK 2020-2025
AVL og HELSE pr 31.12.17
Vi håper så mange som mulig leser denne og gjerne gir kommentarer til avlsraadet@pointer.no.  
På denne linken finner dere Rasekompendie for Pointeren:
Oppdatert raskompendie 2013

NPK

Anbefalte unge hannhunder 2017

I henhold til NPK´s vedtatte RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal avlsrådet for hvert år anbefale 2 -3 unge hannhunder som gjerne benyttes i avl. Hundene anbefales på bakgrunn av egenskapsstatistikk, resultater og rapporter som avlsrådet har...