Resultater før 01.01.2010
MERK: Her er det resultater som ikke er 100% korrekt men stort sett det meste etter 2004 er “trygge”.