Bli medlem!

Bli medlem i Norsk Pointerklub

Vervet av oppdretter:

Nye medlemmer som er vervet av oppdretter får gratis medlemskap i NPK ut det første kalenderåret. Medlemskapet inkluderer bladet Fuglehunden. Grunnkontingenten til NKK må betales som vanlig. Ved innmelding skal det oppgis hvem som er oppdretter.

Medlemstyper:

A-medlemskap til kr 500,- som inneholder 6 nummer av Fuglehunden og NPK’s Årbok. B-medlemskap til kr 200,- som inneholder NPK’s Årbok. For både A- og B-medlemskap kommer grunnkontingent til Norsk Kennel Klub på kr 220,- i tillegg. Den inkluderer også 4 nummer av Hundesport.