Oslo Akershus

Distriktsrepresentant

Anita Engen , tlf 911 05 739, Vestre Jansrud 26 1383 Asker

Mail: dr-oa@pointer.no

Medlemmer i styringsgruppa:

Omid Ashtari, kasserer  tlf.402 36 236 , omidashtari1@gmail.com

Frank Theodor Karlsen , tlf 932 33 521, frank.karlsen@brynbk.no

Torstein Dehn , materialforvalter , tlf 97199762 , tdehn@nordic-maritime.no

Aina  Marlen Lykke Brynildsen , tlf 404 95 605 , aina.brynildsen@gmail.com

Anita Engen , tlf 911 05 739 , anita.engen@vk.no

Lars Petter Berg, tlf 992 74 994, lp.berg1@gmail.com

Oslo/Akershus

Jaktprøveresultater Oslo Akershus
1990-2015 2016 2017 2018

Utstillingsresultater Oslo Akershus
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound