Nytt fra avlsrådet

Ras dokumenter

RAS – arbeidsgruppen er nå ferdig med sitt arbeid og prosessen offentliggjøres. Revidert utgave skal opp til godkjenning på DK og RS 1 og 2 august 2020. Sted: Gardermoen Radison Blu.   Dokumentet skal nå behandles av alle medlemmer...