Indekser 2015

NPK

NPK

Indekslista er basert på data innlagt i NKK’s dogweb. Aller prøveresultater fra 2015 og noen prøveresultater fra vinteren 2016 skal da være med i beregningen.
For å komme med på denne lista må hunden ha startet minst 3 ganger på jaktprøve i Norge og ha over 100,5 i jaktlystindeks eller viltfinnerindeks. Lista er sortert
etter reg.nr. Dette er hunder som man forventer har potensiale til å gi avkom over gjennomsnittet når det gjelder jaktlyst og/eller viltfinnerevne. Indeksene baseres
på resultater fra hunden selv og dens slektninger og sier mer om hundens potensielle avlsprestasjon på området jaktlyst og viltfinnerevne enn hundens
egenprestasjon på prøver. Indeksene for jaktlyst og viltfinnerevne er kun basert på kritikkskjemaer fra jaktprøver i Norge. Sikkerheten rundt tallene til hunder etter
utenlandske foreldre er derfor dårligere enn for de med norske foreldre. Indeksene blir sikrere jo flere prøvestarter hundene og nære slektninger, særlig avkom, har.
Lista er ment som et supplement til oppdrettere ved valg av avlsdyr. Det vises forøvrig til generell info om indekser i tidligere utgaver av årboka samt på nett.

Indekslista i excel-format med mulighet for selektering og sortering kan fås ved henvendelse til avlsraadet@pointer.no 
Indekser for enkelthunder som ikke står på den publiserte listen, kan også fås ved henvendelse til samme e-post.

Indeksen lastes ned her som pdf

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer