Indekser 2014

NPK

Oppdaterte indekser finnes under avlsrådets fane. Alle jaktprøveresultater innlagt i dogweb per 27. mars 2015 er med i beregningen, NPK
og da skal alle resultater fra høsten 2014 samt noen resultater fra vinterprøvene 2015 være medtatt. Nytt på denne listen er at foreldrene til hundene er medtatt!

Indekslista i excel-format kan fås ved henvendelse til avlsraadet@pointer.no 
Indekser for enkelthunder som ikke står på den publiserte listen, kan også fås ved henvendelse til samme e-post.

Indeksen lastes ned her som pdf

Total
0
Shares

Siste kommentarer