Testløpskjema

TESTLØP

 SKJEMA FOR BEDØMMELSE I NORSK POINTERKLUBBS AVLSTESTLØP

Ansvarlig arrangør  Antall Deltakere

.

.

Dommere 

.

Hundens navn

 Reg.nr.  HD status  Testløp

.

. . .

 

Far:

Mor:

.

.

Prøveresultat:   Utstillingsresultat: Brukt i avl

.

. .

Eier: Oppdr:

.

.

Hunder som ikke er stillt på utstilling skal kontrolleres forTestikkelmangel – Bittfeil – Haleknekk – ol.

Kommentarer:

 

 

 

.

 KRITERIER FOR BEDØMMELSEN 
(se regelverk pungt 5 )
                                                     
Det skal særlig legges vekt på hundens utholdenhet, evne til å søke selvstendig og til         å utnytte vind og terreng.Evner til å finne vilt, og til å behandle viltet på en god måte skal vektlegges.Dommerene bør spesiellt være oppmerksomme på hunder som utmerker seg medpresise kontante fuglearbeider. Upremierte hunder må vise fuglearbeid.Bare de som under hele prøvetiden, begge dager,holder høyt klassenivå uten å redusereseg  skal få karakteren  BESTÅTT.

BEDØMMELSE 1.DAG

 

Hundens Navn:     

Reg.nr:               

.

.

                                                                                                                                                                                                              

 

KORT BESKRIVELSE AV VÆR – FØRE OG VITRINGSFORHOLD. FUGLEBESTAND   

 

 

 

 

 .

 

KRITIKK  DAG 1

 

 

 

 

 .

                                                                       

TOTALINNTRYKK DAGEN SETT UNDER ETT

 

 

 

 

 .

      

                                                
                                                 Dommers underskrift …………………………………………………………………..

                         
BEDØMMELSE 2.DAG

 

Hundens Navn:     

Reg.nr:               

 .

.

                                                                                                                                                                                                              

 

KORT BESKRIVELSE AV VÆR – FØRE OG VITRINGSFORHOLD. FUGLEBESTAND   

 

 

 

 

 .

 

 

KRITIKK  DAG 2

 

 

 

 

 

 .

                                                                       

TOTALINNTRYKK BEGGE  DAGER SETT UNDER ETT

 

 

 

 

 

  .

      

                                                 
                                                 Dommers underskrift …………………………………………………………………..

                         
                                       

                                            

Total
0
Shares

Siste kommentarer