Arbeisbeskr. årbokkordinator styret

NPK`s ÅRBOK.

Huskeliste for styrets ”årbokkoordinator”.

 

1. Annonse Fuglehunden       Gjøres
Annonse til NPK sidene i FH nr.6 som utsendes 1.11 og med manusfrist   15.9

Innhold i annonsen: Oppfordring til medlemmer om innsendelse av
resultater og bilder til sin distriktsrepresentant innen 1.12.
Andre bidrag som ønskes inn i årboka sendes redaktøren innen 1.1.
Annonser til årboka sendes til annonseredaktør som oppgis med navn
og adresse. Frist for innsending av annonser 1.2. 
Kennelannonser vil komme automatisk i senere årbøker dersom de
ikke blir stoppet. Annonsepriser oppgis.

2. Samordning og påminnelser
Samordne med årbokredaktør at det sendes påminnelse om rapporter   1.12
som skal inn i årboka til distriktsrepresentanter, avlsrådet og de nordiske
pointerklubber. Frist for innlevering til redaktør 15.1.

Påminnelse til styrets leder om årsberetning og regnskap som skal  1.1
være innlevert til redaktøren innen 15.1.

Påminnelse til distriktsrepresentanter om at de må selge annonser for  15.1
minimum kr 1000,- (vedtak på distriktskonferanse)

Oversende annonser til trykkeriet.       10.2

Rapportere status for årboka på styremøtet i februar.

Samordne alle innsendelser til trykkeriet med redaktøren innen deadline.  1.3

3. Fakturering
Oversende faktureringsunderlag til kasserer for alle annonser.   1.3

Alle relevante brevmaler skal ligge på sekretærens PC.

 

4. Annonsepriser
Gjeldende priser for annonser til årboka:

Næringsannonser: kr 850,- for helside, kr 500,- for halvside, kr 300,- for kvartside og
Kr 1200,- for baksiden.
Kennelannonser: kr 350,- for helside og kr 200,- for halvside inkludert bilde.

 

Tor Helge Steen   03/2000

Total
0
Shares