Innholdsfortegnelse perm styret

INNHOLDSFORTEGNELSE PERM STYRET NPK

1.  Avlsrådet

2.  Kongsvoldprøven

3.  Årbokansvarlig

4.  Fellesutstillingen

5.  Villmarksmessen

6.  Distriktskonferansen/representantskapsmøtet

7.  Styreansvarlig fellesskytingen ?

8.  Medieansvarlig ?

9.  Distriktskontakt ?

10.  Materialforvalter ?

11.  Lotteriansvarlig ?

12.  Styreleder ?

13. Sekretæren
 
14. Regnskapsfører?

15.  Valgkomiteen?

16.  Årets Pointer, Årets Ungpointer (inkl. regler for poengberegning NJCh)

17.  Oversikt over fond NPK + statutter

18. Oversikt over vandrepremier NPK

19. Prisliste internettannonser NPK’s hjemmesider

20. Mal behandling av saker representantskapsmøtet

Total
0
Shares

Siste kommentarer