Avlsrådet

Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no

 

I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

· arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund · arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
· råd og veiledning i avlsspørsmål
· utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
· valpeformidling
· utstillinger og unghundfremvisninger
· fuglehundprøver
· møter, tidsskrifter og sirkulærer
· å arbeide for riktig behandling av hunder
· å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.
NPK har v/representantskapet i 1997 definert hovedmålet vedr. avlspolitikken slik:
· ”Flest mulig skal holde nivå til 1.Pr. på jaktprøve.” Som en konsekvens av dette ble det da bestemt at grunnlaget for avl og statistikk vedr. måling av avlsresultater skal være premieverdier på jaktprøve.
· ” Den genetiske bredden skal opprettholdes og helst økes, samtidig som de nordiske blodslinjer skal ivaretas på en forsvarlig måte.

 

Avlsrådets årsrapport 2000

Avlsrådets årsrapport 2000 Avlsrådet har fra siste representantskap i 2000 bestått av Otto Knudsen, Olav A. Schrøder og formann Einar Holmvik. Formann før siste representantskap Rune Kjøniksen har bistått avlsrådet i den datatekniske delen...

Avlsråderts årsrapport 2001

Avlsråderts årsrapport 2001 Avlsrådet har fram til representantskapsmøte i 2001 bestått av Otto Knudsen, Olav A. Schrøder og formann Einar Holmvik. Rune Kjøniksen har bistått avlsrådet i den datatekniske delen. Etter representantskapsmøte har Olav A...

Avlsrådets årsrapport 2002

Avlsrådets årsrapport 2002 Avlsrådet har fram til representantskapsmøte i 2002 bestått av Otto Knudsen,  Kjell Dybvik og leder Olav A. Schrøder. Rune Kjøniksen har bistått avlsrådet i den datatekniske delen. Etter representantskapsmøte har Ulf...

Avlsrådets Årsrapport 2003.

Avlsrådets Årsrapport 2003. Avlsrådet bestod fram til Rep-møtet i mai av Otto Knudsen, Kjell Dypvik og Olav Schrøder. Den valgte leder Ulf Thomassen måtte på grunn av sykdom trekke seg på etterjulsvinteren. Olav Schrøder tok derfor over igjen som...

Siste kommentarer