Årets pointer

Statutter for årets pointer (vedtatt på ordinært repskapsmøte 2011) er:

Eier skal være medlem av NPK i det tidsrom poengene oppnås. Hunden skal være registrert fri for HD. De 5- fem beste resultatene i UK/AK/VK oppnådd i Norge legges til grunn, i tillegg til høystatusløpene i Norge. Årets pointer kåres etter championatreglene. Ved lik poengsum gjelder flest førstepriser, både i UK/AK og VK tellende etter championatreglene. Ved likt antall førstepriser gjelder færrest starter. Beregning av poeng skal være i henhold til FKFs championatregler.

Resultater og oppnådde championatpoeng sendes avlsrådet ved Thomas Engh på e-post: thomasengh71@gmail.com. Frist for innsending av resultater er 21.11.2011

Total
0
Shares

Siste kommentarer