Styrets spalte FH 5/15

God høst! 

 
I skrivende stund, i de siste dagene av juli, sitter jeg på hytta i Rjukanfjella. Fra stuevinduet ser jeg jeg en vakker dal- grønn og frodig. Dette har jeg sett mange ganger, men det spesielle i år er at i mellom det grønne og frodige er det fortsatt flekker med hvit historie fra vinteren. Snø.
Etter mange magre rypeår fikk vi i fjor en liten oppgang og bestanden av vårfugl gav oss et håp om en som smak av “klondike”. Når du leser dette er spenningen utløst; hvordan har rypa taklet den ekstremt lange og kalde forsommeren?
Ikke enkelt å være rype. Lunefullt vær og predatorer truer fra bakken og luften. I tillegg kommer vi jegere og tar vårt.
I disse dager hvor vi gjør de siste forberedelser til jakta er min oppfordring til alle fuglejegere; vis moderasjon i uttak av fugl. Ikke ta ut mer enn hva bestanden tåler. I tillegg til dette bør vi gjøre som våre forfedre, drive aktiv jakt på predatorer som rev, mink og røyskatt. I sum vil forhåpentligvis dette være med på å tilrettelegge for en fremtid med høstbar produksjon av hønsefugl- til glede for kommende generasjoner av pointere og jegere.
 
Nye tillitsvalgte i Norsk Pointerklub
Norsk Pointerklubs drift er basert på frivillig innsats fra engasjerte medlemmer. Det legges hver eneste dag hele året, på kvelder, i helger og ferier ned en enorm innsats fra mange personer for at vår klubb skal være best mulig for våre medlemmer. Jeg vil at alle skal være klar over dette.
Styret i Norsk Pointerklub takker alle som gjør en innsats for pointeren og NPK!
Ikke minst i distriktene legges det ned en fantastisk innsats. Vi takker avtroppende distriktsrepresentanter Ingrid Margrethe Bjåen, Inger-Lill L. Pedersen, Snorre Nicolaisen og Terje Nordheim for innsatsen som DR’er i NPK. Takk!
 
Samtidig ønsker vi nye koster velkommen på pointerlaget;
Ny DR for Agder/Telemark er Kjetil Kirkhus. Han tar over etter Ingrid Margrethe Bjåen, Ingrid fortsetter i styringsgruppa, det samme gjør Olav Schrøder.
Ny DR for Trøndelag er Bjørn S. Smistad. I tillegg til Bjørn er det med en aktiv styringsgruppe. Disse blir presentert senere. Terje Bjugan, Eivind Grønli, Eva Solli, Ivar Ellingsen, Kari Ellingsen, Birgit Winsnes og Hans Korsgaten.
Ny DR i Nordland er Mikkel Sinclair Lyngar. Vararepresentant er Vidar Nohr.
Ny DR i Troms og Finnmark er Stian Henriksen.
 
Avlsrådet
Avlsrådet  i Norsk Pointerklub har de siste årene arbeider med rasespesifikk avlstrategi (RAS) for pointeren/NPK. Det er lagt ned et enormt arbeid. Vi håper og tror at RAS vil være en god rettesnor og veileder for våre oppdrettere og medlemmer. Hele RAS dokumentet finner du på Pointer.no. Stor takk til Terje Steinsund og resten av hans team i avlsrådet. 
 
Hovedprøve/NM
Når vi leser er dette er vi inne i den viktigste uka dette året for NPK. I tillegg til at vi arrangerer vår hovedprøve på Kongsvold, er vi i år vertskap for NM Høyfjell 2015. Følg oss under NM på pointer.no.
Vi ønsker alle velkommen og lykke til i fjellet. Vår prøveleder, Ellen Bakke Doblaug, og resten av prøvekomiteen, har gjort sitt med å forberede arrangementet. Vi gleder oss. Mer om dette på jegermiddagen! 
 
Med vennlig hilsen
Per Dahle, leder NPK
Total
0
Shares

Siste kommentarer