Vil du bli mentor i Norsk Pointerklub

Norsk Pointerklub ønsker å kunne tilby ferske pointereiere en mentor som de kan spørre om hjelp i arbeidet med sin hund. Vi tenker at ordningen vil kunne være nyttig også for de som har hatt hund ei stund. Gjennom etablering av mentorordning tror vi at flere av klubbens medlemmer vil lykkes med å få fram den beste versjonen i den pointeren de eier. Da vil flere blir fornøyd med sin hund og flere pointere vil bli vist fram på jaktprøver, utstilling mm.

Vi ønsker mentorer over hele landet som er villig til å bidra med sin kunnskap til de medlemmene i klubben som ønsker hjelp med sine pointere. Mentoren må ha erfaring over år med fuglehunder og være villig til å bidra med faglige råd og veiledning. Det er ingen krav om å være ekspert, så vi håper at vi får mange som mulig ønsker å bidra. Den enkelte mentor bestemmer selv hvor mye han har mulighet til å bidra med.

Kan bidra som mentor?
Ta kontakt med din distriktskontakt.

Rune Hoholm
Leder

Total
8
Shares

Siste kommentarer