Ukategorisert

Valper Halsenuten

Verving av valpekjøpere

  Som et ledd i å rekruttere nye medlemmer i NPK har styret vedtatt at nye medlemmer som er vervet av oppdretter får gratis medlemskap i NPK ut det første kalenderåret (jf. styremøtereferat 22.08.2018 sak 46/18). Medlemskapet inkluderer bladet...