NPK Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere

Æresmedlemmer:

Kjell Duedahl
Harald Jan Edvinsen
Einar Holmvik
Tore Leistad   †
Eva Bente Lindseth   †
Øystein Nilsen
Ådne Norheim
Trond Olsen
Steinar Sørlie
Bjørg Hillestad


Gullmerkeinnehavere:

Inger K Andersen
Kjell Ivar Andresen
Sturla Bendiksen
Vera Blom   †
Per-Ola Brekke
Tormod Buøen
Aslak Digernes                                   
Kjell Duedahl
Kjell Dybvik
Harald Jan Edvinsen
Thomas Engh
Henry Espset
Ole Ivar Frømyr
Jan Hagalia   †
Geir Roger Hagenes   †
Bjørg Hillestad
Einar Holmvik
Arne Hovde
Ole Ingebrigtsen
Karl Jordan
Gro Judre
Rune Kjøniksen
Bjørn Oddvar Kjøraas
Otto Knudsen   †
Eva Bente Lindseth                               
Kåre Lotsberg
Vibecke Mohr
Alf Monsen
Arnfinn Nermoen
Snorre Nicolaisen                                  
Henry Nicolaysen
Øystein Nilsen
Ådne Norheim
Trond Egil Olsen
Arne Ottem                                             
Bjørn Plassgaard
Olav Schrøder                                        
Hans Simensen
Bjørn Smistad
Johan B Steen   †
Steinar Sørlie
Ulf Thomassen
Halvard Toften
Christer Wallerby
Roar Ødegaard 
Rune Hoholm
Total
0
Shares

Siste kommentarer