Julefred

Kjære alle pointervenner !

Året 2009 er snart historie og julen med all sin tradisjon og sitt spesielle innhold står for døren.

Jeg vil gjerne takke alle tillitsmenn og kvinner for innsatsen som er nedlagt gjennom året og samtidig ønske en riktig God Jul og et Godt Nytt År til alle medlemmer av NPK. 

 

Som annonsert, vil vi gjennomføre Ordinært Representantskapsmøte samt Distriktsrepresentantmøte allerede helgen 6. og 7. februar -10. Grunnen til at vi ønsker å gjennomføre årsmøtet så vidt tidlig, er at vinterprøvene starter allerede midt i februar og følger på hver helg til langt ut i april. Våre DRer er svært aktive både som deltagere og medarrangører til forskjellige prøver rundt om i landet og skal også gjennomføre samlingr for de respektive distrikter. I tillegg ser vi det som viktig at vi har gjort os ferdig med våre åsrmøter før FKF og NKK avvikler sine møter.

To medlemmer av styret er på valg og jeg minner om at det er god medlemsskikk å engasjere seg i klubbens utvikling ved å forslå kandidater til styret og til å representere de enkelte distrikter som Distriktsrepresentant. Å være DR er en viktig del av NPK`s drift og særdeles viktig for aktivitetene rundt om i landet. Klubbens vitalitet måles i arbeidet som blir nedlagt i distriktene og vi som sitter i styret er alle innstilt på å støtte DRene i deres aktiviteter i den grad tid, krefter og økonomi tillater det. Flere av våre DR har sittet i mange år og ber nå om at stafettpinnen blir mottatt av nye krefter. Det er mitt håp og min bønn til hver og en av dere at nye krefter stilles til rådighet for klubben slik at vi kan fortsette på den gode vei som er beredt oss av alle tillitsvalgte før oss.

Så feirer vi julen og det fogagne år og møtes frisk og opplagt på ny-året til nye gleder med vår flotte hund.

Langevåg den 22.desember-09.

Aslak Digernes

Total
0
Shares

Siste kommentarer