Krise i NKK

NKK er i krise

NPK vil styrebehandle denne saken på neste styremøte.

Du kan lese mer om dette her 

Legg inn en kommentar

Siste kommentarer