Godkjenning av årsregnskap 2019

Til medlemmer i NPK 29.04.2020

GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2019

 

Situasjonen rundt pandemien Korona har ført til at NPK har vært nødt til å utsette RS. Det skaper utfordring knyttet til fristen for momskompensasjon som er satt til1.juni. Det er en forutsetning at regnskap for 2019 er godkjent før søknad om momskompensasjon kan sendes.

I brev fra FKF datert 20.april 2020 har NPK fått informasjon om hvordan saken kan handteres. FKF viser til at på grunn av den ekstraordinære situasjon kan dette skje ved at styret sender ut regnskapet til medlemmene, med et forklarende skriv, hvor det informeres om at årsregnskap (inkl. budsjett) vil anses godkjent om det ikke mottas skriftlige innsigelser fra en vesentlig del av medlemmene. Det informeres samtidig om at årsregnskapet i tillegg vil bli behandlet på neste ordinære årsmøte som avholdes.

NPK har i styremøte 29.april 2020 besluttet å følge prosedyren som er anbefalt av FKF og sende Årsregnskap 2019 ut til alle medlemmer på e-post, publiser det på hjemmesiden og bekjentgjøre det på Facebook.

Skriftlige innsigelser fra medlemmer sendes innen 27.mai 2020 (4 uker frist) på
e-post til NPK v/Rune Hoholm ruhoholm@gmail.com

Leder NPK

Sven Tore Kittelsen

Balanserapport

Resultatrapport

Revidering regnskap

Budsjett

info bilde 900

Total
0
Shares

Siste kommentarer