Referat fra medlemsmøte i Trøndelag

IMG 20191205 095812

Den 4. desember møtte i år som i fjor drøyt 30 pointerfolk til førjulsmøte på Skistua i Trondheim. Skistua bød igjen på nysnø og førjulsstemning.  Det ble servert tradisjonell julemat av utmerket kvalitet. Dette ble årets julebord for mange!

Referat fra kveldens møteagenda følger under.


Orientering fra DR om hunder og ekvipasjer som har markert seg i 2019

Det har vært litt lavere antall unghunder til start og på premielistene enn i de foregående årene. Nevnes må to veldig gode unghunder, Kjoslis Luna (Langlandsmoens Black Duo – N SE UCH Ørntuas You’ll Never Walk Alone) til Kristian Storli og Scott (N JCH NMFHh-15 Eidemlia’s Dallas T – Ziva Da Vida) til Knut Espen Pettersen, som har tatt flere 1. UK i tillegg til øvrige premier.

I AK har hele 9 hunder oppnådd 1. AK. Det betyr at kvaliteten på hundene har vært meget god og at de har dyktige førere.

I VK har både etablerte og nye hunder lyktes. Distriktet markerte seg sterkt på Sølvhundprøven på Kongsvold i høst med to premierte i finalen, henholdsvis N JCH Eidemlia’s Singha (N JCH Black Luckys Rapp – N UCH Eidemlia’s Prikka) med 2. VK res. CACIT og Eidemlia’s Kein (N UCH Eidemlia’s Dano – Eidemlia’s Raya) med 4. VK. Sammen med fører Bjørnar Eidem deltok Eidemlia’s Singha på NPKs lag i NM høyfjell på Hjerkinn som endte med en flott 2. plass til pointerlaget. I tillegg oppnådde NUCH Jutevatnets Gavas (N JCH NMFHh-15 Eidemlia’s Dallas T – N JCH Jutevatnets Pernille) til Bjørn Sverre Smistad 3. VK kval og 1. VK semi tidligere i høst. Hunden ble med det uttatt som reserve til NPKs lag i NM. Nevnes må også unge Jutevatnets Hunter (N UCH Jutevatnets Birk – N UCH Jutevatnets Hekla) til Ivar Ellingsen. 1. AK rett etter fylte to år ble fulgt opp med 2. VK kval i VK-debuten på Høgkjølprøven.

DR oppfordret til slutt flere til å delta på skogsfuglprøver. Årets NM skog ble arrangert i Namdalseid med kun en pointer fra distriktet til start.

Distriktet har i 2019 fått tre nye championer: 
– N UCH Skoglykka’s Kuling (N UCH Skoglykka’s Tapper – N UCH Skoglykka’s Tyra). Eier: Birger Rønning
– N UCH Svahøa’s Dog(Skoglykka’s Arjo – Blålyngens Dina). Eier: Petter Wikdahl
– N UCH Eidemlia’sGeo (N UCH Eidemlia’s Dano – Eidemlia’s Raya). Eier: Steinar Volden

To nye elitehunder ble også hedret: 
– Skoglykka’s Selma (Østagløtten’s Comba – N UCH Skoglykka’s Tyra). Eier: Rolf Inge Eidsvåg 
– Ohlsmyrens P Wild Wish (Borgeflon’s Cj Pang – SE JCH Ohlsmyrens P Wild Thing). Eier: Roar Ødegaard

IMG 20191205 095812Stolt eier og oppdretter av Skoglykka’s Selma, Rolf Inge Eidsvåg, med datter og diplom for oppnådd elitehundstatus.


Pointersamling og distriktsmesterskap i 2020

Ragnhild Kvalheim orienterte om plan for gjennomføring av klubbmesterskap på Songli gård i Orkdal i februar 2020. Det er god overnattingskapasitet, gunstige priser og en flott ramme rundt arrangementet. Egen informasjon er lagt ut på nettsiden til NPK og sendt til medlemmer på e-post. Alle er velkomne!


Rekruttering

Alexander Ystmark utfordret for 1 år siden distriktet til å iverksette tiltak for unge og nye pointereiere i distriktet. Terje Bjugan og Lars Morten Håven tok sammen med Alexander tak i dette og etablerte en gruppe som sist vinter gjennomførte fjellsamlinger, møte med Mattilsynet om hundehold samt kurs om våpen og skyting med børsemaker m.m. Flere av deltagerne i gruppa lyktes i vår med å ta apportbevis på sine hunder. Noen har startet på jaktprøve og også lyktes med premiering.

De tre herrene orienterte sammen om planlagte tiltak for ei ny gruppe denne vinteren og våren. Mange er allerede påmeldt. Alle tiltak er basert på selvkostprinsippet, noe som gjør at det blir et billig tilbud til de som deltar. Informasjon om gruppas aktiviteter vil bli formidlet på Facebook-siden Pointerforum.

IMG 20191205 100138En lystig rekrutteringstrio. Fra venstre: Alexander Ystmark, Lars Morten Håven og Terje Bjugan.


Aktiviteter i 2020

DR orienterte om arbeidsgruppas arbeid og planer for 2020. Gruppa ble presentert med presisering av hvor den enkelte bor, og at det må være lav terskel for å ta kontakt. Lars Morten Håven orienterte om planlagt avlskonferanse i slutten av januar. DR orienterte videre om NPKs plan for redigering av RAS i 2020 samt NPKs årsmøte. Distriktet vil ikke holde eget medlemsmøte om RAS eller om det kommende årsmøtet. Forslag til endringer fra medlemmene sendes direkte til DR.


Valg av DR

Nåværende DR Steinar Volden har hatt vervet i vel 4 år. Det ble ikke fremmet kandidat til vervet som DR. Steinar Volden ble gjenvalgt for ett nytt år. Han takket for tilliten og vil arbeide for at en av de yngre som sitter i arbeidsgruppa om et år kan velges som ny DR.

God jul hilses fra Trøndelag!

Steinar Volden
DR NPK Trøndelag             

Total
0
Shares

Siste kommentarer