Innkalling til Ordinært Representantskapsmøte 14. mai 2017

NPKKlubbe

NPKKlubbe

Norsk Pointerklub søndag 14. mai 2017 kl. 11.00 på Garder kurs- og konferansesenter, Gardermoen.

Link til dokumentene:

Saksliste NPK Representantskapsmøte

RS Sak  5 Styrets årsberetning for 2016

RS Sak  6 Avlsrådets beretning for 2016

RS Sak  7 Regnskap 2016
– Resultat 2016
– Balanse 2016

RS Sak  8 Revisors beretning

RS Sak  9 Innkomne saker/saker fra styret:

– Innkomne saker fra distrikt Oslo Akershus
– Styrets kommentarer til saker fra Oslo Akershus

RS Sak 12 Budsjett 2017

RS Sak 13 Valg

Annet

NPK Aktivitetskalender 2017 

PS! Det er en fordel om deltakerne printer og ta med seg saksdokumentene på representantskapsmøtet!

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer