Referat fra styremøte: 06:03. 2013

logo

Tilstede:              Bjørn Smistad, Geir Roger Hagenes, Espen Lunne, Ole- Arnstein Strømsli,Ann Reidun Borgen, Terje Natland og Ola Thingelstad.logo

Sak 25/13            Nordisk Pointermatch 2013
Vedtak:NPK har besluttet å omgjøre vedtaket vedrørende deltakelse i Nordisk Pointermatch.
Norsk Pointerklub vil med dette vedtaket stille lag i Nordisk Pointermatch 2013.
Bakgrunnen for vår beslutning er mottatt beklagelse fra Svenska Pointer Klubben vedrørende manglende kommunikasjon.
Vi er enige om at kommunikasjonen må forbedres landene i mellom.

Svenska Pointer Klubben har i tillegg påtatt seg ansvaret med å kalle inn til telefonmøte med de nordiske land i løpet av våren.
NPK tar beklagelsen til etterretning og vi ser frem til et fortsatt gått samarbeid.                             

 
Referent  Geir Roger

Total
0
Shares

Siste kommentarer