Referat møte i avlsrådet 05.03.13

logo

REFERAT MØTE I AVLSRÅDET ONSDAG 05.03.13logo

Tid : 1830-2000
Sted : Telefonmøte
Møteleder: Espen
Referent: Espen

Tilstede:
Marianne
Terje
Lars
Ole Ivar
Thomas
Espen 

Sak:
1. Innspill til felles avlsråd på gjennomgang av championatreglene

Felles avlsråd har bedt avlsrådene i de enkelte raseklubbene om innspill til debatt om evt endringer i championatreglene. Følgende momenter bringes inn i debatten fra NPKs avlsråd:

UCh:
Alternativ for gruppe 7 bør utgå.
JCh:
Dagens tekst: Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve i Norge etter nedenstående regler og oppnådd Very Good på offisiell utstilling ved fylte 24 mnd, må hunden ha oppnådd et av følgende kriterier: ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve-CACIT, 3 x CK, eller 1. AK fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder.

-Very Good på utstilling etter fylte 24 mnd foreslås erstattet med Very Good i BK.
-Foreslår at 1.AK fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder tas ut.

Forenkling av poengberegning ønskes

Forslag til diskusjon er å lage egne Ch-regler for den enkelte prøvegren.

2. Saker til DR-møtet

RAS:
RAS arbeidsutvalg skal utarbeide agenda DRenes arbeidsmøte under DR-konferansen. Denne sendes til DRene i god tid før møtet.

NM-LAG:
Forslag til nye kriterier for uttak NM-lag legges ved innkalling til DR-konferansen

Sak 4.1 Fra DR-møtet 2012:
Det lages en presisering av poengberegning til pointercup for premier tatt i utlandet. Denne sendes ut sammen med innkalling til DR-møtet

Eventuelt

Mange positive tilbakemeldinger på RAS arbeidsutvalg sin mail til oppdrettere i Pointerklubben. Oppdretterne viser stor interesse for dette arbeidet og de aller fleste som har svart til nå ønsker å delta.

Espen Lunne
Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer