Fuglehundprøver og chipscanning

Chipscanning av fuglehunder

Styret i Fuglehundklubbenes Forbund har vedtatt at alle klubber som arrangerer fuglehundprøver fraChipscanning av fuglehunder
2013 skal ha chip scanner tilgjengelig for kontroll av reg.nr. på de startende hunder.

Dette vil si at alle hunder som deltar på fuglehundprøver skal sjekkes av dommer for å se til at hunden har riktig reg. nr.

Registreringsbevis må nå alltid medtas. Det samme skal vaksinasjonsattest og bufebevis.

Total
0
Shares

Siste kommentarer