NPKS HOVEDPRØVE 2021

Norsk Pointerklub ønsker velkommen til hovedprøven på Hjerkinn 1. okt – 3. okt 2021.

FKF, sammen men Norsk Kennelklub, har fulgt utviklingen mht. Corona nøye, og fortløpende utviklet risikovurderinger. De siste oppdaterte føringer fra NKK legges til grunn for de kommende arrangement i regi av FKFs medlemsklubber. Det er laget en veileder for arrangementet hvor der er en del tiltak som deltakerne må forholde seg til:

Det er laget en veileder for arrangementet hvor der er en del tiltak som deltakerne må forholde seg til:

  • Holde 1 meters avstand til hverandre, også ute i terrenget.
  • Ha egen håndsprit med seg.
  • Føler man seg dårlig, har forkjølelsessymptomer el.lign SKAL man IKKE stille opp på arrangementet. Regler for refusjon, ref til jaktprøvereglementet.

Prøvens hovedkvarter er Hjerkinn Fjellstue tlf 61 21 51 00, epost: booking@hjerkinn.no.

Webpåmelding fra terminlisten eller gå inn via min side på nkk.no.
Frist for påmelding: 13.09.21.
Påmeldingsavg: UK/AK kr 450,- ,VK kr 500,-

Ved webpåmelding vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK/AK: UK2, UK3 eller AK2, AK3.

Innkvateringsmuligheter itillegg til Hjerkinn Fjellstue:
Furuhaugli Fjellhytter tlf 61 24 00 00, www.furuhaugli.no
Kongsvold Fjeldstue tlf 92 85 64 43, www.frich.no
Hageseter tlf 61 24 29 60, www.hageseter.no
Frich`s Hjerkinnhus tlf 46 42 01 02, www.frich.no
Dovregubbens Hall tlf 61 24 29 17, www.dovregubben.com
Hjelle Seter tlf 61 24 16 95,

Jegermiddag: Lørdag kl 20.00 på Hjerkinn Fjellstue, påmelding i resepsjonen eller på
tlf 61 21 51 00 senest lørdag morgen.

Viser til risikovurderingen om gjennomføring av jegermiddag/premieutdeling ifbm arrangementet. Vi forholder oss til reglene Hjerkinn Fjellstue har satt opp og ifølge veilederen fra FKF. Trekning av VK finale gjennomføres straks etter middagen.

Terreng som blir brukt under prøven:
Hjerkinn Fjellstue Terreng: Hjerkinn Syd
Grønnbakken Terreng: Kolla-Jernbane og Kolla-Kaldvella
Sandtaket Terreng: Hjerkinn Nord høy / Hjerkinn Nord lav / Hjerkinn Vest/Gåvålia
Kongsvold Fjellstue Terreng: Nystugguhø Syd og Nord / Knutshø Syd og Nord

OBS! HUSK SAUEBEVIS, DET ER MYE SAU I FJELLET!
Husk at selv om hunden har sauebevis , er det ingen garanti. Ta gjerne en retest før
sesongen starter.

OBS! Gå fra hunder i bilen
Det kan fortsatt være varme dager også i fjellet, pass på hundene som må ligge igjen i bilen som ikke skal i terrenget. HUSK RIKELIG MED VENTILASJON!!!

Regelverk for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Vet. Eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon

Prøveleder:
Marianne Sagstad
Mailadr: marianne.sagstad1@bkkfiber.no
Tlf: 99 57 94 89

Dommeransvarlig:
Sven Tore Kittelsen
Mailadr: sven-k@online.no
Tlf: 90 72 00 99

Total
24
Shares

Siste kommentarer