Indeksen presenteres nå med avviksmargin

På siste RS ble det bestemt at jaktlyst-, viltfinner- og HD indeks skal presenteres med avviksmargin, som viser grad av sikkerhet i målingen.  En lav avviksmargin, eksempel +- 9 viser at hunden har mange registreringer bak målingen, mens en høyere margin eks. + – 20 viser at det er få registreringer og dermed større grad av usikkerhet bak målingen. 

En importert hund vil alltid ha en lav indeks, fordi den har så få registreringer som grunnlag for indeksberegning i Norge.  Da vil høy avviksmarging forklare at det er stor grad av usikkerhet bak målingen.

Avlsrådet

Total
10
Shares

Siste kommentarer