Referat fra medlemsmøte, avlysning m.m.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 27. OKTOBER 2020

12 medlemmer møtte opp for å bidra til planlegging av aktivitet i hele distriktet. Oppmøtet var nok noe redusert grunnet i koronapandemien.

Nord i Trøndelag er det høy aktivitet, og arbeidsgruppa har fått innspill og ønsker om tilsvarende aktivitet også i sørdelen av distriktet. Arbeidsgruppa foreslo å opprette et aktivitetsutvalg sør og et aktivitetsutvalg nord. I tillegg etableres et utvalg som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av Midt-Norsk pointertreff og Fellesutstillinga i Trondheim. Følgende personer har motivasjon og evne til å bidra:

Aktivitetsutvalg sør: Birger Rønning, Halvor Drøyvoll og Kristian Storli.

Aktivitetsutvalg nord: Alexander Ystmark, Terje Bjugan og Lars Morten Håven.

Utstillingsutvalg: Ragnhild Kvalheim, Ingrid Rein og Steinar Volden. Utvalget vil etablere samarbeid med distrikt Hedmark og Oppland for planlegging av  Midt-Norsk pointertreff 2021.

Ny distriktsrepresentant (DR) ble valgt: Jan Ole Pedersen, bosatt i Åfjorden, har sagt seg villig til å ta over som DR fra årsskiftet. Han er en erfaren pointermann som er trofast deltager på mange av distriktets aktiviteter. Dette er en solid kar som senere vil bli mer behørig presentert.

Dagens DR Steinar Volden (høyre) i samtale med ny DR Jan Ole Pedersen (venstre). Bildet er tatt under årets distriktsmesterskap.

JULEMØTET 9. DESEMBER 2020 AVLYSES

Vi har etablert en tradisjon med å holde julemøte på Skistua i Bymarka utenfor Trondheim, med mulighet for kjøp av god julemat. Koronapandemien gjør at vi dessverre avlyser dette møtet. Slik reglene for samvær er nå kan vi ikke samle mer enn 20 personer og vi velger derfor å avlyse møtet.

Flere medlemmer i distriktet skulle ha fått fortjent heder og premier for oppnådde resultater i 2019 på julemøtet. Neste mulighet blir under distriktsmesterskapet som er planlagt gjennomført i Meråker den 6. februar 2021. Vi håper og tror at det må kunne la seg gjøre. Skulle bestemmelsene knyttet til forebygging av smittespredning være like strenge som de er per i dag kan det allikevel gjennomføres samlinger utendørs. Arbeidsgruppa kommer med mer detaljert informasjon om dette arrangementet når det nærmer seg. Vi har avtale om leie av godt terreng, og jobber med innhenting av priser på overnatting og bevertning. Det kan også være at det blir mulig å få kjøpt jaktkort av Meraker Brug den påfølgende søndagen. Hold av helga!

AKTIVITETSUTVALG NORD HAR STARTET DEN 3. REKRUTTERINGSGRUPPA 

Aktiviteter for senhøst, vinter og vår er planlagt. En ny gruppe med flere pointervalper og deres eiere skal sammen med erfarne pointerfolk lære av hverandre. Det blir antagelig både sosialt og lærerikt!

Gruppas aktivitet inspirerer utover det ganske land. Distrikt Oslo og Akershus har opprettet et fond for rekrutteringsarbeid. Trøndelagsdistriktet har søkt om og er innvilget kr. 10.000,- til finansiering av dette arbeidet. Vi retter en stor takk til distrikt Oslo og Akershus for dette tilskuddet!

RESULTATER FRA SENHØSTEN

Ikke alle har lagt jaktprøvene på hylla etter at jakta starta. Følgende flotte resultater er oppnådd:

UK 
Bjørklunds CA Tøffa (Kjesbua’s C O Cito – Aya). Eier: Einar Holmvik.  Ekvipasjen tok årets 1. UK nr. 5, denne gangen på Høgkjølprøven!

Kullsøster Effie Marconi til Einar Lervik fikk 3. UK på samme sted.

AK
N UCH Jutevatnets Gavas (N JCH NMFHh-15 Eidemlia’s Dallas T – N JCH Jutevatnets Pernille). Eier: Bjørn Sverre Smistad. 1. AK skog, Malvik.

Viijägarens Vega (SE UCH Södersjöns Gameboy – Høytjønna’s Luna). Eier: Geir Kulstadvik. 3. Ak på Tunnsjøprøven.

VK
Hopfossen’s Ruffie (N JCH NMFHh-15 Eidemlia’s Dallas T – Hopfossen’s Way). Eier/fører: Nina og Tore Holand. 3. VK på Tunnsjøprøven.

Gratulerer til alle de premierte!

Steinar Volden
DR Trøndelag

Total
1
Shares

Siste kommentarer