Æresdiplomer i NPK 2020

RS ble gjennomført på Gardermoen 2. august 2020 (utsatt fra mai på grunn av Covid 19), og RS ble avsluttet med utdeling av velfortjente hederstegn til flere sentrale personer i NPK. Vi gratulerer Marianne Sagstad, Kjetil Kirkhus, Anton Ringøen og Turid Elise Brynildsen med æresdiplom i NPK, og her kan man lese innstillingene fra hederstegnkomitéen/styret:

ÆRESDIPLOMER I NORSK POINTERKLUB

Marianne Sagstad:

Marianne har hatt flere verv i NPK, nå som nestleder. Hun har hatt oppgaver som styremedlem i Vestlandet FK, Derbykomitéen og i NPK’s prøvekomité over flere år. Marianne er en ståpå-dame, er ikke redd for å ta i et tak. Ikke minst sagt ja til prøvelederjobben for NM Skog 2021. NPK er helt avhengige av slike ressurser.

Marianne Sagstad

Kjetil Kirkhus:

Kjetil har hatt mange år som DR Agder/Telemark, og har utført dette vervet på en meget ryddig måte som alt annet han gjør. Tok ledervervet i avlsrådet, og satt ting i system som AR har hatt god nytte av i etterkant. Han arrangerer treff og samlinger for NPK i fjellet, felles treninger ellers i året. Kjetil har en evne til å vurdere til enhver tid det beste for NPK. Nestleder i Agder FK, og starter sin dommerutdanning om ikke lenge. Ressurs!

Kjetil Kirkhus

Anton Ringøen:

Anton er en god ressurs for NPK og pointeren. Anton har opparbeidet gode kontakter i Norden og Europa. Han finansierte også oversettelsen av William Arkwright bok The Pointer and his Predecessors. Anton har alltid vært positiv og en fremsnakker for pointeren.

Anton Ringøen

Turid Elise Brynildsen:
(Bilde kommer etter utdelingen på Østlandmesterskapet i oktober.)

Turid har gjennom lang tid gjort en utmerket jobb i sitt distrikt OA, da med sitt hjertebarn Camp Villmark. En positiv person som har stått på for NPK. Skaffet nye medlemmer hvert år, som igjen NPK har hatt fordeler av. Hun tildeles et velfortjent diplom.

Leder/Styret

Total
1
Shares

Siste kommentarer