Medlemsmøte i Trøndelag

Velkommen til medlemsmøte i NPK Trøndelag.


Agenda
1. Oppsummering fra RS 2020 ved DR Steinar Volden.

2. Presentasjon av forslag til ny organisering i distriktet.
2.1 Etablering av aktivitetsutvalg nord og aktivitetsutvalg sør.
2.2 Etablering av komité med ansvar for Midt-Norsk pointertreff.
Arbeidsgruppa vil bestå av DR og representanter fra utvalgene. 

3. Identifisering av ressurspersoner til utvalg og enkelttiltak.
Arbeidsgruppa foreslår at det etableres en «verktøykasse» med konkrete tiltak og personer som kan ta ansvar for gjennomføring av disse.

4. Informasjon om rekruttering av ny DR.

5. Informasjon om planlagt julemøte den 9. desember og distriktsmesterskap 2021.

Hilsen
arbeidsgruppa i NPK Trøndelag

Total
1
Shares

Siste kommentarer