Statutter Anders Wassbergs oppdretterpris (årets oppdretter) og tildelinger 1995-2020

Statutter

Anders Wassbergs minnefond er et fond opprettet av hans venner til minne om Anders Wassberg og hans arbeid for Pointeren gjennom sitt oppdrett under kennelnavnet “Black Lucky”. Fondet og den tilhørende vandrepremie disponeres av Norsk Pointerklub.

Premien består av:
En vandrepremie; en antikk bronsepointer på sokkel,
75% av den  årlige avkastning av fondet deles ut som premie, de øvrige 25% av avkastningen legges til fondet. Om utbetalingsbeløpet av de 75% ikke er over 500kr så utbetales denne ikke og summen føres i sin helhet til Anders Wassbergs minnefond.
En fotomontasje av A.Wassbergs Avlstisper

Premien utdeles årlig til den oppdretter som har oppdrettet det pointerkull som har flest hunder med 1.UK  på fuglehundprøve. Kullets resultater gjennom hele UK-perioden teller med i konkurransen om premien. For at premien skal kunne deles ut, må minst 3 forskjellige pointere fra samme kull ha oppnådd 1.UK. Den oppdretter som har flest forskjellige hunder med 1UK i samme kull, vinner.

Dersom flere oppdrettere står likt med samme antall hunder med 1.UK, vinner den som har høyest antall 1.Uki kullet. Står de fortsatt likt, vinner den med høyest premieringsprosent på kullet totalt. Oppdretteren må være medlem av NPK og bosatt i Norge.

Status gjøres opp ved utgangen av året, senest det året kullet har sin siste sesong i UK. Premien kan kun vinnes en gang for samme kull.
Oppfyller ingen det grunnleggende kravet om minst 3 hunder med 1UK fra et og samme kull, blir ikke premien utdelt, og hele avkastningen tillegges fondet. Vandrepremien oppbevares da av pokalforvalteren i NPK. 

Norsk Pointerklubs avlsråd går igjennom innkomne resultater og kårer vinneren. Dersom en oppdretter har solgt valper til de øvrige nordiske land, må oppdretteren selv melde fra om disses resultater til avlsrådet for at resultatene skal telle med. Norsk Pointerklubs styre har ansvar for fondet. Vinneroppdretteren og tispen som er mor til kullet skal behørig presenteres i klubbens medlemsblad umiddelbart etter årsskiftet.

Statuttene er vedtatt på NPKs Representantskapsmøte mai 1994. Tillegg for minimumsbeløp vedtatt på NPK’s RS mai 2019. 

Vinnere av Anders Wassbergs Oppdretter pris.

 

2020 Kennel Storskartinden v/Stian Henriksen og Lise Nordaas
2019 Kennel Furukollen v/Anne K. Ødegård
2018 Kennel Skoglykka v/Rolf Eidsvåg
2017 Kennel Høytjønna v/Lars Morten Håven
2016 Kennel Breidskaret v/Leif Jan og Isa Merete Sørli/ Arnt Ove Ohrstad
2015 Kennel Jimsrypas v/Jim Theodorsen
2014 Kennel Jutevatnet v/Ole Frøland
2013 Kennel Jutevatnet v/Ole Frøland
2012 Kennel Karacanis v/Øystein Nilsen
2011 Kennel Frierfjorden v/Tommy Nilsen og Helena M Kihlberg
2010 Kennel Barentsvidda v/Geir B Larsen
2009 Kennel Stilladalens v/Ronny Bang Amundsen
2008 Kennel Sildrebekken v/Stein Rismyhr / Harald Jan Edvinsen
2007 Kennel Vierkrullen v/Trond Olsen
2006 Kennel Leirungen v/Are Bredesen
2005 Kennel Vakkerdalen v/Hanne Støver og Torfinn Stenersen
2004 Kennel Eraaks v/Lars Norderhus og Kåre Lotsberg
2003 Kennel Karacanis v/Øystein Nilsen
2002 Kennel Setpoints v/Hans Simensen
2001 Kennel Red Taps v/Kari Kvernmo og Henry Espeset
2000 Kennel Karacanis v/Øystein Nilsen
1999 Kennel Vestfjorddalen v/Jan Hagalia
1998 Kennel Affern’s v/Knut Hansen
1997 Kennel Vestfjorddalen v/Jan Hagalia
1996 Ikke utdelt
1995 Kennel Vestfjorddalen v/Jan Hagalia

Total
0
Shares