Statutter Agnes Delphins Oppdrettpremie og tildelinger 1995-2019

Statutter

Prisvinneren tildeles et innrammet diplom i formatet 40 x 50. Diplomet lages av Maria Tjärnström og vil være en blyanttegning av pointer-hode til en av prisvinnerens hunder med inskripsjonen:
Agnes Delphins oppdretterpris for årstall tildeles kennelnavn og oppdretternavn
Premien utdeles av styret i NPK etter innstilling fra en komite bestående av avlsrådet og en person oppnevnt av Delphins etterkommere.
Premien kan, men må ikke, deles ut hvert år til en som har utmerket seg som en seriøs oppdretter hvis innsats har bidratt til å forbedre pointeren i Norge. Ved vurderingen skal komiteen legge vekt på hva kandidatens oppdrett har prestert i UK, AK og VK og legge hovedvekt på bredde og kvalitet i hele oppdrettet.

Deles ut på NPKs representantskapsmøte.

Vinnere:

2019 Ikke delt ut
2018 Geir B. Larssen Kennel Barentsvidda
2017 Rune Hoholm Kennel Ørntua
2016 Frode Stenerud Kennel Østagløtten
2015 Jim Theodorsen Kennel Jimsrypas
2014 Ikke delt ut
2013 Ole Frøland Kennel Jutevatnet
2012 Liv Randi og Bjørnar Eidem Kennel Eidemlias
2011 Rolf Eidsvåg Kennel Skoglykkja
2010 Olav Schrøder Kennel Lytingsfjellet
2009 Øystein Nilsen Kennel Karacanis
2008 Rolf Bjørnarheim og Birgit Ording Kennel Bjørnroa
2007 Hans Simensen Kennel Setpoint
2006 Einar Holmvik Kennel Bjørklund
2005 Trond Olsen kennel Vierkrullen
2004 Svein Anton Andresen Kennel Ramfløydalen
2003 Ole og Suniva Daltveit Kennel Westpoint
2002 Sturla Bendiksen, Kennel Likkos
2001 Kalle Jordan, Kennel Hopfossen
2000 Rune Kjøniksen, Kennel Kjøniks
1999 Borger Holmsen Kennel Ylajali’s
1998 Kristian Gullhav Kennel Lurudalen
1997 Jan Hagalia Kennel Vestfjorddalen
1996 Kåre Lotsberg Kennelk Eraak’s
1995 Olav Schjetne Kennel Myrteigen

Total
0
Shares

Siste kommentarer