Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)  2020 – 2025, Høringsfrist RAS-dokument utsatt til 1 mai.

Høringsfrist RAS-dokument utsatt til 1 mai. 

På styremøte i går ble besluttet at frist for kommentarer på RAS-dokumentet, som er lagt ut til høring, er utsatt til 1 mai. 
Dette skyldes at RS blir forskjøvet og utsatt . RS gjennomføres 1. – 2.august

Eventuelle innspill og kommentarer til høringen kanaliseres via den aktuelle DR, som samler disse og oversender til RAS-komiteen v/ Lars Petter Berg:  lp.berg1@gmail.com 
Rasespesifikk avlstrategi finner du her 
 
HØRING RAS 2020 2025 003 Side 01
Total
0
Shares