NPK søker ny klubbredaktør

NPK logo

Da vår nåværende redaktør for pointersidene i Bladet Fuglehunden ønsker avløsning søker vi etter ny klubbredaktør.

Dette er en spennende jobb for deg som ønsker å ha førstehånds oversikt over det som rører seg på pointerfronten i landet, og for deg som ønsker å bidra for NPK. Nåværende redaktør innehar vervet fram mot årsmøtet i begynnelsen av mai, og bidrar gjerne med overlapping i en overgangsperiode.

NPK-redaktøren er en av totalt åtte klubbredaktører i Bladet Fuglehunden, og alle klubbredaktørene har en felles hovedredaktør for bladet.

Arbeidsoppgavene består i å sørge for at saker fra distriktene kommer inn til rett tid, og redigere disse før de sendes videre til trykkeriet. Det er distriktsrepresentantene, styret og avlsrådet som i hovedsak sender inn saker til bladet.

Ta kontakt med styret ved leder Sven Tore Kittilsen på mail sve-k@online.no dersom du har lyst til å overta dette spennende vervet.

NPK logo

Total
0
Shares