NPK sitt hovedlotteri

npks nye70

Norsk Pointerklub gjennomfører i år et lotteri med mange flotte premier som trekkes under festmiddagen 7. september 2019 i forbindelse med NM Høyfjell.

Liste over premievinnerne vil bli publisert på pointer.no og på Facebook.  Oversikt over premier finner du her 

Under RS 2019 (11. og 12. mai) fikk hver distriktskontakt utdelt flere loddbøker til sitt distrikt.  Ta kontakt med din DR dersom du ønsker å kjøpe lodd. DR’ene vil også ta med loddbøkene til pointertreffene. Pris: Kr 50,- pr lodd. Kontant betaling eller via Vipps. 

Det er noen få loddbøker igjen som ikke er delt ut.  Ta kontakt med sekretær Karianne Kayser på e-post medlemsservice@pointer.no dersom du ønsker å få tilsendt en loddbok (10 lodd pr bok).

npks nye70

Total
0
Shares