Representantskapsmøte 2018

NPKKlubbe

NPKKlubbe

Dagsorden for Ordinært Representantskapsmøte i
Norsk Pointerklub
Sommarøy 13. mai 2018

1. Valg av to representanter til å godkjenne fullmakter

2. Godkjenne innkalling og dagsorden

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen

5. Utnevne tellekorps

6. Styrets årsberetning

7. Avlsrådets årsberetning

8. Godkjenning av 2017 regnskap og revisors beretning

9. Behandle og vedta innkomne saker:

i) Forslag fra O/A om RAS Revisjonsutvalg

ii) Forslag fra Vestlandet Sør om deling av distriktet

iii) Valg av årets Royal Canin pointer og e/f

10. Godkjenning av budsjett for 2018

11. Godkjenning av kontingent for 2019

12. Valg

13. Hedersbevisninger og utmerkelser

 

13. april 2018

Sven Tore Kittilsen, leder

 

Vedlegg:

a. Styrets årsberetning, Sak 6

b. Avlsrådets årsberetning, Sak 7

c. Regnskap med revisors beretning, Sak 8

d. Forslag fra O/A, Sak 9 i). Forslag fra O/A, Sak 9 i)

e. Forslag fra Vestlandet Sør, Sak 9 ii)

f. Budsjett 2018, Sak 10

g. Forslag fra Valgkomiteen, Sak 12

Total
0
Shares

Siste kommentarer