Jaktprøvekritikker vinter 2017 i NPK Datahound

MenypunktDatahound640x146

Vi er så heldige i Norsk Pointerklub at vi har en rekke friville nøkkelpersoner som gjør en enorm innsats for klubben vår.

En av disse er Eva Solli som mottar jaktprøvekritikker fra jaktprøvearrangørene året igjennom. Hun melder nå at mesteparten av vinterens jaktprøvekritikker er registrert og skannet inn i NPK Datahound. En jobb som hun gjør fortløpende på kveldstid når kritikkene er mottatt og NKK DogWeb og NPK Datahound er blitt oppdatert med siste prøveresultater.

Om noen uker vil vinterens oppdateringer være komplett i NPK Datahound som følge av Eva Solli’s fantastiske jobb over mange år.

Kritikkene er i år som tidligere år også oversendt til en annen nøkkelperson i klubben, NPK Årbok redaktør Eva Bente Lindseth. Premiekritikkene for året 2016 vil være å finne i NPK Årboka 2016 som snart er på vei til din postkasse. Vi gleder oss til ei ny årbok, og er utrolig stolte og glade for den glimrende jobben Eva Bente gjør som NPK Årbokredaktør. Vi håper begge to vil fortsette med sine viktige jobber for NPK i mange år fremover 🙂

Vi i web er forespurt om å gi en detaljert forklaring om hvordan medlemmer og andre interesserte kan gjennfinne disse resultater og kritikker samt eventuell manuell prosa på NPK Datahound.

Vi gjør et forsøk her 🙂

MenypunktDatahound640x146Dere finner NPK Datahound ved å klikke på menypunktet “NPK Datahound” på pointer.no

 

 

 

 

SokPaHund640x242Når dere kommer inn i Datahound søker dere opp hunden dere vil se på. Enten ved å legge inn hele eller deler av hundens navn, eller hundens reg.nr i feltet “Søk på Hund”. Nå vil en liste med lignende hundenavn komme frem eller bare hundens navn hvis det er unikt. Trykk deretter “Enter” og hunden du spør etter kommer opp i feltet “Hundeinformasjon”.

PS! Av og til virker ikke feltet Søk på hund som det skal, og da hjelper det å trykke på knappen “oppdater” som vi har markert med gult i skjermbildet til høyre. Når man har trykket på “oppdater” knappen kan man påny forsøke å legge inn hundens navn eller reg.nr!

 

DatahoundKritikkProsa640x437Når man har fått hunden opp i NPK Datahound velger man fanen Jaktprøver og får oversikt over antall jaktprøver denne hunden har stilt på (33 stykk)

Ved å klikke på symbolene helt til høyre i skjermbildet markert med gule piler kan man enten få frem jaktprøvekritikken i pdf, eller en boks med “prosa” delen av kritikken som Eva Solli har lagt inn manuelt for å gjøre den mer leselig enn en skanet kritikk i mange tilfeller klarer å gjengi.

PS! Prosa delen er bare lagt inn på premiekritikker.

 

 

 

 

 

 

Kritikker2017Jaktprøvekritikken med prosa og statistikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KritikkProsa2017Prosadelen manuelt innlagt

 

 

 

 

NPK Web
Ole Ingebrigtsen
20.05.17 

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer