Referat fra styremøte 01.12.2015

NPK logo

NPK logo 

 

 

 

 

 
Tilstede: Per Dahle, Robert Gill, Terje Natland, Terje Steinsund, Thomas Engh

Meldt frafall: Inger Lill L. Pedersen og Terje Bjugan.

59/15 Godkjenning referat fra 27.10.15
Vedtak: Godkjent

60/15 Innkommende post
Mail fra Fuglehunden vedr diverse info som distribusjon og annonsering.
Vedtak: Tatt til etterretning

61/15 RU, Robert
Robert gjennomgikk referatet fra RU
Vedtak: Tatt til etterretning

62/15 Avlsråd, Terje
Avlsrådet hadde et fysisk møte på Gardermoen helga 21.-22.11.15
Datahound iverksettes etter tidligere styrevedtak. Utfyllende kommentarer kan leses i avlsrådets referat på nett.
Redegjørelse tatt til etterretning

63/15 Håndbok, Terje
Jobben med å gå igjennom håndboken har vært en stor jobb, da det er et omfattende materiale. Det er mye gammel info som kan tas ut. Noe vil bli arkivert for ettertiden. Håndboken vil bli gjennomgått på styremøtet i Januar og den skal være klar til presentasjon på Representantskapsmøtet i Mai.
Redegjørelse tatt til etterretning

64/15 Kalender og Lotteri, Inger-Lill/Per
Kalenderen er ferdig produsert og ligger til trykk. Den sendes ut så fort som mulig med giro, der det oppfordres til støtte kalenderen med 200,- kr jamf tidligere styrevedtak.
Eva Bente, Inger-Lill og Pål har gjort en fantastisk jobb med årets kalender. Stor takk til de!
Styret vurderer å la lotterier få en pause i 2016. Det er en omfattende jobb å skaffe gevinster, trykke opp lodd å organisere lotteriet. I tillegg oppleves det litt motvilje mot loddsalg.
Alternativt kun å ha et lotteri som løper under selve prøvehelgen og trekkes på Hjerkin
Vedtak: Dette kommer vi tilbake til når regnskap etter kalender foreligger.

65/15 Fotokonkurranse, Inger-Lill/Per
Inger Lill og Stein Ole Hagen har foreslått å iverksette en fotokonkurranse for å engasjere folk til å sende inn bilder. Det er foreslått 2 måneders sekvenser der det kåres et hovedbilde/vinner som er ment til bruk i kalender og eller annet oppslag i NPK. Det er kommet forslag på slirekniver med inngravering fra Øyo som gevinster. Pristilbud er hentet inn.
Vedtak: Kniver kjøpes inn – 6. stk. til fotokonkurranse og 4 stk. til annet formål. Thomas henter inn pristilbud, for om mulig kunne ha en annen knivtype for salg i Pointerbutikken

66/15 Sponsorgruppa, Robert
Kort redegjørelse fra Robert, der avtale med Royal Canin er snart klar for signering. Og det jobbes videre med Lundhags, der dessverre møte ble utsatt grunnet sykdom. Per tar kontakt med til uken.
Det er fortsatt ønskelig med 3 til maks 4 litt større samarbeidspartnere, da vi tror det enklere å skaffe eventuelt mindre sponsorer til enkeltarrangementer og eller distrikter.
Sponsorgruppa jobber med å få på plass et regelsett som gir veiledning til DR’er og andre i forhold til sponsorer på samlinger og bruk i distriktet.

Etter organisasjonsendringen i gruppa er denne på utkikk etter en fjerde med person. Her er det flere navn på blokken og sponsorgruppa håper å få på plass en ny person så raskt som mulig.
Redegjørelse tatt til etterretning

67/15 Honorering NM, NPM, VM, Per
Vedtak: Utsatt til neste styremøte

68/15 Prøvekomite, Per
I brukerhåndboka er det ferdig regelsett/veiledning om hvordan Hovedprøven skal gjennomføres. Dette er en flott veiledning som med små justeringer kan brukes i dag. Det jobbes med å sette prøveleder for Hovedprøven 2016.
Vedtak: Ny prøveleder skal være på plass innen 1.2.2016

69/16 Eventuelt
– Det har igjen oppstått problemer med utstillinger som faller på NKK’s utstillingshelg. Slik at samlingen på Bjåen og samlingen i Målselv faller på samme helg også i 2016. I følge vedtak fra Representantskapsmøtet 2015 skal pointerklubben fremme forslag via RS om en mulig regelendring for avstand til utstillinger holdt av NKK. Da det pr i dag kun an holdes utstilling samme helg som NKK innenfor en radius av 5 mil. Det er ønskelig at det også eventuelt opprettes en maks grense. Robert har tatt tak i dette og ivaretar dette fremover.
– Ann-Karin har ansvar for å få diverse julehilsener avgårde rett tid til rett sted.

Referent: Ann-Karin Lindberg

Total
0
Shares

Siste kommentarer