Uttak NM Lag Høst 2015

NPK

NPKLaguttaket utføres mandag 31.08.15!

Fortløpende oversikt over hunder med VK resultater høst 2015 oppdateres i tabellen nedenfor og vil danne grunnlaget for uttak NM Lag Høyfjell 2015. 

PS! Jfr statuttene for laguttaket(nederst på denne side) må hundene i tillegg til poeng fra pointercupen høyfjell høst-14 og vinter-15 ha VK premie fra i høst samt VK premiering fra Kongsvold for å være aktuell til laget!

På denne linken vil dere fortløpende få oversikt over hunder som har fått VK premie høyfjell høst 2015:    VK Resultater Høst 2015

NB! Avlsrådet gjør oppmerksom på at det er eiers plikt å melde inn resultater til sin DR, Avlsrådet eller andre med tilgang til å registrere resultater i NPK Databasen!

I denne tabellen vil vi fortløpende oppdatere en rangert liste for hunder med VK premier i høst, hvor de som tidligere har oppnådd VK premie på Kongsvold har et X bak seg.

Uttak NM Lag Høyfjell 2015 oppdatert pr 30.08.15
Hund Eier/fører

Høst 2014

x 2

Vinter 2015

x 1

Høst 2015

x 3

Poeng

Totalt

VK premie

Kongsvold

Pointnics E I Point Ole Ingebrigtsen 9 40 20 118 X
Østagløttens Mattis Helge Qarstein 0 4 22 70  
Eidemlias Kompis Arve Nicolaisen 3 0 21 69  
Ørntuas H Mille Stian Henriksen 17 0 11 67  
Eidemlias Dallas T Henry Espeseth 11 0 12 58 X
Vakkerdalens Mi Torfinn Stenersen 13 0 10 56 X
Jutevatnets Gavas Bjørn Smistad 0 3 14 45  
Røynåsens Bare Bieber Robert Gill 4 20 5 43 X
Østagløttens Sifo Christian Nermo 0 3 11 36 X
Skoglykkas Toyah Birger Rønning 2 0 6 22 X
Heinådalens Ask John Dagfinn Aspenes 0 7 4 19  
Cashpoints P V Kalle-Kanon Trond Olsen 0 0 6 18  
Villetoftens Mico Terje Bjugan 0 3 5 18  
Ørntuas I Tbird Eivind Endresen 2 0 3 13  
Østagløttens Luba Frode Stenerud 0 5 2 11 X

 

Statutter:

Laget til NM Høyfjell tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen på høyfjell
   
•         Høst året før ganget med to   
•         Vinter samme år ganget med en   
•         Høst samme år ganget med tre   
•         VK premie samme høst   
•         Tidligere premiert i VK på Kongsvold

Avlsrådet NPK 

Total
0
Shares

Siste kommentarer