Ref. fra medlemsmøtet “Hvordan skape en (enda) bedre relasjon på våre jaktprøver.

Hvordan skape en (enda) bedre relasjon på våre jaktprøver

Oslo og Akershus har siste 12 mnd gjennomført en rekke møter, hvor hovedfokus er Putt Pointeren På Pallen.
Møtet som fant sted på Lindeberg Besøksgård den 18. mars, var det 3 i rekken, og omhandlet jaktprøver.

Som vanlig var det godt frammøte, ca. 30 deltakere.

Det var invitert tre dommere til å sitte i et “fagpanel”: Thomas Engh, Odd Harald Sørbøen og Fredrik Walby.

Alle velrenomerte og erfarne jaktprøvedommere, som er medlemmer i tre forskjellige rasehund klubber.

Diskusjonen mellom panelet og de frammøtte gikk livlig.
Det var enighet om at relasjonen mellom de forskjellige deltakere og dommere er tildels meget god.
Nybegynnere på prøver får, av dommerne, en rask, men god, innføring i hvordan en prøve gjennomføres.

Det ble pekt på at klubbene muligens kunne legge til rette for et innførings kurs i prøveregler og føring av hund (noe vi behandlet på forrige møte) for nye medlemmer (og andre som måtte føle behov for det). Det var videre enighet om at deltakere på prøver bør/må sette seg inn i prøvereglementet før de stiller på en prøve. Som en av dommerne sa: “En prøve er på en måte en eksamen for hunden. Ingen stiller på eksamen uten å ha forberedt seg”.
Prøvereglementet og Dommerhåndboken ligger på nettet; FKF.

Begreper som “stand”, “avanse”, “antrekk”, “sekundering” ble belyst og forklart. Dommerne forklarte hvordan regelverket tolkes. Spørsmål og synspunkter fra deltakere ble godt belyst og underbygget.

Det synes å herske bred enighet om at mange startet på prøver, særlig da i UK, altfor tidlig. Det er nødvendig og forvisse seg om at hunden har “våknet” først. En av dommerne brukte uttrykket: “Det er jo ikke engang sikkert at hunden vet at den er en fuglehund”.
Nødvendigheten av “hjemmedressur” ble også nevnt.

Dommerne snakket også om at det er greit at den enkelte fører skyter med startrevolver selv, men- om en deltaker ikke liker og trekke av – så kan en annen skyte. I Prøvereglementet er det ikke påkrevd at den enkelte fører selv skal skyte.

Debatten gikk livlig rundt begrepet “todommer system kontra endommer system”. Et av ankepunktene mot en dommer, kanskje særlig i UK, var at to situasjoner kunne oppstå samtidig. Med en dommer, kan det resultere i at den ene situasjonen ble bedømt, mens den andre kunne “glippe” fordi fuglen var fløyet eller hunden “tjuvreist”.
Mulighetene av å bruke “settedommere” ble diskutert. Her kunne dommerne fortelle at det i følge reglementet, kun skulle brukes settedommere om disse var “dommer elever/kandidater”, og at de i hvert enkelt tilfelle skulle godkjennes av NKK representanten.
På spørsmål om det var for få jaktprøve dommere i Norge, kom det ikke til noen konklusjon. Det ble imidlertid nevnt at den arrangerende klubb muligens kunne “legge seg litt mer i selen” for å skaffe dommere. På et tidligere tidspunkt.
Kostnadene ved å bruke to dommere på hvert parti ble også nevnt.

Møtet foregikk, som vanlig, i svært positive ordlag i et godt sosialt miljø.

Kaffe og kaker ble servert av Inger Johanne, Frank og Ivan. Loddsalget gikk livlig.

NPK O & A benytter anledningen til å takke våre sponsorer: Royal Canin og Viking Støvler for gavepremier. Og vi vil også takke de frammøtte for god og positiv deltakelse i debatten.

Neste møte i NPK O/A er Årsmøtet; 22. april kl. 19.00

Deretter følger et nytt møte i serien Putt Pointeren På Pallen; 6. mai kl. 19.00

Panelet vi da bestå av Elin Withusen og Trond Olsen: Face to Face, hvordan var det på jaktprøver før – og hvordan er det nå. OG HVORFOR HAR DET BLITT SLIK.

MØT OPP OG DELTA I DEBATTEN.

Total
0
Shares

Siste kommentarer