Norsk Derby 2014

Norsk Derby 2014

Norsk Derby 2014

FKF – Derbykomiteen ønsker velkommen til Norsk Derby 2014 for stående fuglehunder.

Kvalifisering til Norsk Derby skjer ved at hunden oppnår 1. premie UK på fuglehundprøve arrangert
før 10. september 2014.

Norsk Derby 2014 avvikles på Kongsvold/Hjerkinn i tiden 19. – 21. september, med Hjerkinn
Fjellstue som hovedkvarter. Kvalifisering 19., semifinale 20. og finale 21. september. Vi gjør
oppmerksom på at semifinalen vil koste kr 200,-. Opprop hver dag kl 08:00 på Hjerkinn Fjellstue.
Meld fra til teknisk arrangør om du blir forhindret fra å starte.
TEKNISK ARRANGØR: Norsk Engelsksetterklubb

Svarslipp skal umiddelbart etter oppnåelse av 1. premie UK attesteres og sendes til teknisk arrangør,
dog senest 10. september 2014. For påmeldte hunder som allerede har kvalifisert seg må det sendes
kopi av prøvekritikken til teknisk arrangør som bekreftelse på at kvalifiseringen er oppnådd. Dette må
gjøres selv om Derbykomiteen allerede har fått beskjed.

Link til: Svarbrev Norsk Derby kvalifiserte (pdf format)

Hilsen DERBYKOMITEEN 2014

Odd Harald Sørbøen Marianne Sagstad Andreas Bjørn
M: 99 21 26 82 M: 99 57 94 89 M: 90 54 41 79

 

 

Total
0
Shares