Innkalling til Ordinært Representantskapsmøte NPK

Innkalling OR 2014

Innkalling OR 2014Innkalling til Ordinært Representantskapsmøte for Norsk Pointerklub søndag den 11. mai 2014 kl 11:00 på Best Western Oslo Airport hotell, Gardermoen.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av to representanter til å godkjenne eventuelle fullmakter.
3. Valg av ordstyrer og referent.
4. Valg av to representanter til å undertegne protokoll.
5. Styrets årsberetning 2013.
6. Avlsrådets årsberetning 2013.
7. Regnskap for 2013.
8. Revisors beretning.
9. Innkomne saker – saker fra styret.
10. Aktivitetsplan 2014.
11. Fastsettelse av kontingent for 2015.
12. Budsjett
13. Valg
14. Hedersbevisninger/Utmerkelser.

Forslag til saker som ønskes behandlet i OR kan sendes til leder@pointer.no innen 30. mars 2014.
All stemmegivning ved OR går via Distriktsrepresentanten, men alle medlemmer er berettiget til å delta på OR, og er hjertelig velkommen.

05.02.14 Geir Roger Hagenes, leder

Total
0
Shares

Siste kommentarer