Svar på Julequiz 2013 med litt historisk preg

Ficka II av Blagdon

av Snorre Nicolaisen

1.            Etter et ufrivillig opphold i fuglehundsporten på grunn av andre verdenskrig ble NM igjen arrangert i 1946. Dette NM ble vunnet av en pointer viss eier var en kjent tegner (statslønnet sådan). Navn på hund og eier?

Svar: Flicka II of Blagdon (Pål – Coquette av Gimle) vant NM i 1946.
Med følgende kritikk:
En vel gjennomarbeidet hund med intenst systematisk vel beregnet søk i temperementsfull aksjon og som også forstår og mestrer nærarbeidets vanskelige kunst og betydning. Intens i stand, bevisst behersket i oppflukt og skudd og for felt fugl. Apporterer, men ikke så fermt som man kunne ønske. Fikk på denne prøve ikke anledning til sekundering. 1. premie.
Flicka II må ikke forveksles med hennes 5 år eldre storesøster Flicka.
Mor Coqette av Gimle og storesøster Flicka fikk på NPK, NGK og NISKs prøve på Kongsvold i 1938 henholdsvis 1.VK og 2.VK.
Flicka II fikk både 1.AK og 1.VK på NPKs prøve på Hornsjø i 1945.

Eier og fører var, Ridley Yngvar Borchgrevink (oppdretter av Flicka I og II):

Han var født 1. februar 1898.
Borchgrevink begynte 1918 å studere arkitektur på NTH, men sluttet etter ett år og gikk over til zoologistudiet ved universitetet i Kristiania. I 1920 fikk han solgt noen tegninger og malerier, og fant det deretter naturlig å egne seg til kunststudier i Paris.
Hans illustrasjoner er å finne i et 30-talls bøker, også i P. Chr. Asbjørnsens «Norske huldre-eventyr og folkesagn» og Mikkjel Fønhus’ «Trollelgen».
Ridley Borchgrevink innehadde verv i en rekke norske kunstnerorganisasjoner, fikk Statens kunstnerlønn fra 1958 og ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Han er representert i samtlige større kunstsamlinger og gallerier i Norge og i Statens Museum for Kunst i København. Han bodde like ved Hvalstad gård i Asker i Akershus sør for Oslo, her døde han i 1981. Nevner også at han vant NM lavland tre ganger og fikk kongepokalen som her var oppsatt til odel og eie.

Ficka II av Blagdon

 

2.            Hvor mange ganger etter krigen har en pointer vunnet NM høyfjell?

Svar: 19 ganger har Pointeren vunnet den gjeveste av alle titler etter krigen.
Tar man med VK-vinner av samme prøve fra dens start i 1905 er antallet 22.
18 ganger fra løpets begynnelse har vi blitt nr. 2 og 23 ganger har vi blitt tildelt bronse.

3.            I 1907 ble pointerklubben stiftet, men hvem var NPKs første formann, og hvilket nummer i rekken er nåværende formann Geir Roger Hagenes?

Svar: 34 er det riktige antall formannsperioder, og 29 forskjellige ledere har styrt klubben.
Fem ledere har sittet i to perioder med opphold mellom hver av disse, 16 har sittet i to perioder eller mer sammenhengende. Både svar 34 og 29 godtas.
Første fomann var Dr. Sigurd Gotaas fra Lillestrøm. Gotaas regjerte fra 1907 – 1911.
Han solgte en hund ved navn Senta (Blixt H – Lasca) til en venn av professor G. Lundberg.
Lundberg overtok etter hvert Senta som nå ble navngitt som Skogis Senta. Hun ble paret med Gyll, og dermed var den meget suksessfylte svenske kennel Skogis i gang.

4.            Kennel Vestfjorddalen bygde sitt videre oppdrett ut fra hvilken dansk kennel?

Svar: Kennel Vestfjorddalen begynte sitt virke på Zitas-blod.
Innehaver av Kennel Zitas var Peter Jensen, som mange mener er Nordens største pointerskikkelse.

5.            Kennel Black Lucky brukte ved to anledninger (på mor og datter) en italiensk import.
Hva het denne?

Svar: Edo del Bocia ble brukt av Kennel Black Lucky på Black Luckys Lola og hennes datter Black Luckys Kawa. Man kan vel trygt si at det var en suksess.

6.            Man snakker av og til om unghundstjerner som «forsvinner», men hvor mange av våre åtte Norgesmestere på vinteren har vært «Årets ungpointer»? Navn på disse?

Svar: Black Luckys Arra (Olle – Black Luckys Kawa), Setpoints A-Cop (Offerdalsens Cliff – Vestfjorddalens Famous) og Pellarskogens Rossi (Garmanns Ross – Østbergets Konnie) var alle tidligere vinnere av «Årets ungpointer» og vant så senere NM vinter.

7.            Kun en Pointer har vunnet NM høyfjell to ganger, og at på til to år på rad.
Hvem er det?

Svar: Alsbjergs Trine vant NM i 1955 og 1956.
Hun vant altså NM høyfjell to år på rad.
Mindre kjent er de kanskje at hun fra før hadde vunnet det danske Derby. Å vinne kongepokalen på Kongsvoll to år i rad er bare gjort en gang senere. Alsbjergs Trine var etter Frederiksdals Puk og Ch Alsbjergs Bitten (som var Danmarksmester). Trine var eid av O. Aurtande, Tynset.
Trines kullsøster Kiska ble etter hvert stammor i kennel Boga. Trines Sønn Alsbjergs Sep (e. Zitas Bob eid av Johs.Myre) ble en betydningsfull herre i norsk pointeravl, hans kullbror Klaus vant Danmarksmesterskapet. Klaus finner vi faktisk bak After smarthphones took over the market of the mobile phones, together with PDA’s there is no limit, you can sit on the top of the Himalayas and play blackjack casino . italienske Sernos del Bocia som igjen er far til Edo del Bocia.

Trine

 

8.            I 2007 arrangerte NPK Nordisk Pointermatch.
Hvem ble beste hund på vinnerlaget?
Ved samme arrangement ble det avholdt et Nordisk unghundløp, hvem vant her?

Svar: Black Luckys Rapp ble beste hund under Nordisk Pointermatch 2007, og Breidskarets Kauk ble beste unghund.

9.            I 1967 ble det norske pointerlaget knust av danskene da Nordisk Pointermatch ble avviklet på Knutshø, Kongsvold. Nokså uhørt også på den tid. Zitas Anita tilhørende Peter Jensen hadde oppvisning og ble prøvens beste hund. Men når vant Norge denne match for første gang?

Svar: 1982 var året NPK for første gang tok seieren hjem i Nordisk Pointermatch, og det på hjemmebane.

10.          Pointeren har ved to anledninger vunnet NM skog, første gangen ble det sågar dobbeltseier.
Hvilke hunder ble nummer en og to! Hvilket år?

Svar: NM skog ble i 1991 vunnet av Pointerne Sussi (Hopfossens Dart – Jo Kjells Silva) og Hopfossens Grom (Groll – Jämtens Seja), med Sussi som mester.

11.          Vinner av NM skog dette år, hadde en helbror som også var Norgesmester. Hvem?

Svar: Ole vant NM vinter i 1994, han var helbror av Sussi. Kombinasjonen Hopfossens Dart – Jo Kjells Silva ble gjort tre ganger og ga en rekke gode viltfinnere.
Foruten dem overnevnte også, Svarte Madonna (vinner av Unghund Grand Prix 1988), Svidur, Vitali, Leopold, Toya, Birk, m.fl. Ole var en hard nøtt, men eier Trygve Næss fikk etter hvert kontroll og 14 dager etter at Ole fikk 1.AK ble han norgesmester vinter. Ole fikk tre VK premier i sitt liv, to av dem var 1.VK m/Cacit.

12.          Sølnklettens Taxi (Pålamalmens Go-On – Piaættas Pia III) ble nr. 6 i NM høyfjell dette år, og vant halvparten av Kongsvold/Hjerkinnprøvene (begge ganger med Cacit). Hvilket år?

Svar: 1992 – Sølnklettens Taxi ble da nr. 6 i NM og vant to av fire Kongsvoldprøver, som sagt begge ganger med Cacit. Men Taxi ble også nr. 6 i NM i 1988. Så her var det en liten fallgruve.

13.          Ved NPKs Kongsvold/Hjerkinnprøve ble det i 1994 trippel pointerseier. Samme eier og fører på hunder med 1.VK og 3.VK. Hvem er det? PS: To eiere på hund med 1.VK, men vi er ute etter eier som er fører.

Svar: Ole Ivar Frømyr var den dyktige fører og eier av Gullit (Likkos Birk – Sussi) og Caligula II Alle Colline Dei Pini (Urlo del Vento – Jo Kjells Isa).

14.          Fieldborn Giant Killer var meget betydningsfull for hele den nordiske pointeravl.
Hva het eieren av denne matador, som gikk ut av hånd på NM i 1947.

Svar: Thorleif Paus
Paus var en stor historisk pointerkapasitet.
Ikke bare hadde Thorleif Paus Fieldborn Giant Killer som var en direkte innsprøytning i dansk pointeravl, og deretter indirekte i norsk. Selv om ingen her på berget sa seg villig til å oppstalle sjarmøren, fikk han betydning også her gjennom danske importer.
Kanskje hadde det blitt annerledes om Killer ikke hadde gått altfor stort under NM i 1947.
Dommerne skrev «Det var vel temperamentet som løp av med den».
Men Paus eide også tanten Fieldborn Glamour Girl, hun ble nummer to i NM 1947 og hadde også vunnet Guldpokalen i Sverige.
Paus var generalkonsul i Wien og åpnet eget agentur hvor han representerte bl. a Norsk Hydro. Senere kom han hjem, men giftet seg i Sverige med en enke etter grev Moltke av Nör og bodde i mange år på Qvesarum Slott i Skåne (som sees under).
Paus bidro sterkt med sin kennel Tolles, som vi kan finne bak en del av våre hunder i dag.
Bl. a var Tolles Black King etter Røslyngens Step og Vardehaugs Brunette en godt premiert hund. Black King vant også Step pokalen. Thorleif Paus er farfar til vår nasjonale trubadur Ole Paus.

Ole Paus’ farfar bodde her en tid

 

15.          Ved NPKs jubileumsprøve i 1957 ble det dobbelt pointerseier i VK.
Begge disse kom fra samme danske pointerkennel. Navn på denne kennel?

Svar: Kennel Alsbjerg – hundene Alsbjergs Lyt og Alsbjergs Sep fikk henholdsvis 1.VK og 2.VK.
NM vinneren dette år, Vøggs Lulu ble nr. 4 og vår 95-årige medlem Vera Blom ble her nr. 5 med sin Høgvangs Stegg. Lyt fikk også 3.VK i NM dette jubileumsår.

Alsbjergs Lyt

 


 

Vinner av NPKs julequiz

Kjell Dybvik var utilnærmelig og hadde alle svar helt korrekt.
Hederlig omtale også til Eva Solli og Gjermund Aas som var nærmest.


 

 

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer