Referat fra møte med Distriktsrepresentantene i NPK 05.06.12

Referat fra møte med Distriktsrepresentantene i NPK                

Sted:        Telefonmøte
Dato:        05.06.2012
Tid:      KL.19.00  – møte avsluttet  kl.19.55
Referent:    Geir Roger
Tilstede     Roar, Ketil, Unni, Terje, Inger-Lill, Harald, Bjørn og Geir Roger
Forfall:  Per Ola, May-Iren, Per og Tommy    

Bjørn ønsket alle velkommen til møtet mellom DR og styrets leder og nestleder.
Intensjonen med møtene er og bedre informasjonen og kommunikasjonen mellom styre og DR.
Disse møtene mellom DR og styrets leder og nestleder blir hilst velkommen av alle og sett på som meget positivt.

Saker til behandling:

Sak 4/12    Gjennomgang av referat fra møte med DR 10.05.2012

Sak 5/12    Gjennomgang av saker FKF RS 08.06.2012
        Geir Roger møter for NPK på FKF RS, Generalforsamling Fuglehunden AS og RU møte.
        
        Forslag fra Vestlandet Fuglehund klubb vedr. heving av startkontingent på jaktprøver
        VFK vil foreslå at startkontingenten økes med kr. 50,- for skogsfuglprøver og             
        kr. 25.- for de øvrige prøver, (kvalitet, VK)

        Vedtak: NPK støtter dette forslaget
                
        Forslag fra NVK om hvem som eier plasser ved påmelding jaktprøver
        Deltaker som har fått plass på et parti eier plassen og kan selv bytte hund innen         
        24timer før prøvestart mot et adm.tillegg på kr 100,-pr plass.

        Vedtak: NPK støtter ikke dette forslaget
        Forslag  fra NVK vedr. påmeldingsavgift skogsfuglprøver.
        Forslag:
        Påmeldingsavgift skog ønskes justert til 475,-
        
        Vedtak: NPK går for VFK forslag
        Forslag  fra NVK vedr. regelendring ang. løpske tisper og refusjon startavgift
        FORSLAG:
        Egenerklæring kan bekrefte løpsk tispe. En slik attest godkjennes på lik     linje med         
        veterinærattest for refusjon av startkontingent ved                         
        fuglehundprøver jf NKKs regler for fuglehundprøver                        
        Skjema for attestasjon legges ut på FKFs hjemmeside

        Vedtak: NPK støtter ikke dette forslaget, forslaget må avvises grunnet
        endringer i jaktprøveregelverket.

        Søknad fra Jakthundutvalget Solemskogen JFF om medlemskap i FKF
        
        Vedtak: NPK vil be FKF RS om ikke oppta Solemskogen JFF som medlem i FKF
        Valgkomiteens innstilling til FKF`s representantskapsmøte 2012.
        
        Vedtak: NPK støtter valgkomiteens innstilling

Sak 6/12    Eventuelt:
        Inger-Lill ber om at sakspapirer utsendes minst en uke før møte om mulig.
        Tatt til etterretning.

        Med dette takker vi alle for et konstruktivt møte!

        Referent
        Geir Roger Hagenes

Total
0
Shares

Siste kommentarer