Referat telefonmøte 15.02.12

Telefonmøte i avlsrådet 15.2.12
Tilstede: Bjørn Plassgaard, Thomas Engh, Marianne Steenland

1.    Referat fra forrige møte: referatet er sendt til dere og det er ikke kommet innsigelser. Regnes derfor som godkjent. Er sendt styret og lagt ut på www.pointer.no. Mottatt et innspill på mail ellers ingenting.
Oppfølgingssaker; noen er på sakslista, noen må stå over til neste gang.
Det har ikke vært noe møte i felles avlsråd (utsatt) eller styret (neste uke) siden sist.
En henvendelse ad hannhund mottatt og hastebehandlet av Thomas.
Info om prosessen rundt FKF og ny lovmal ligger på www.f-k-f.org.
Det er gjort uttrekk fra dog-web til indeksberegning i dag.
Marianne har skrevet leder til pointersidene i neste Fuglehunden samt sendt artikkel om resultatene fra spørreundersøkelsen. Legges ut på nettsiden i sin helhet.

2.    Status årsmelding / årboka. Er sendt dere på mail, det er ikke mottatt innsigelser og meldinga er sendt årbokredaksjonen. Mangler fortsatt begrunnelse for Delphin-prisen, Thomas gjør det ferdig innen søndag og sender Marianne.
Marianne jobber med å skaffe tilveie rapporter fra de andre nordiske landene, samt sende en forkortet årsmelding fra oss til dem.

3.    Tillegg til rasekompendiet; se egen mail sendt før helga:
Marianne har samlet innspill fra avlsrådet og Per Nymark, samt sett på sammenlignbare rasekompendier i inn- og utland. Fått et innspill fra eksteriørdommere.
Det kom altså innspill fra dommerne på konferansen om retningslinjer fra NPK om bedømmelse av konkrete feil som haleknekk, forskjellige tannfeil og fargefeil på nesebrusk. Vi har vel ikke så stort fokus på dette i NPK og det er kanskje fordi det ikke er noe stort problem. Med konferansen ønsket vi å poengtere viktigheten av og sammenhengen mellom form og funksjon og det skal vi holde fast ved. Det kom også fram at hodet som adelsmerke er viktig. De nevnte feilene må sees opp imot funksjon:

Farge på nesebrusk; regnes kun som feil som fører til premiegradnedsettelse når det er av en slik art at det påvirker typen / uttrykket. Teksten i kompendiet blir da: Nesebrusken skal ha mørkt pigment, men litt lysere farge kan aksepteres hos hvite/gule/leverfargete hunder. Flekkvis manglende pigment regnes kun som feil som fører til premienedsettelse når det er av en slik art at det påvirker typen / uttrykket. Lyserød nesebrusk tillates ikke. Ofte har denne nesefargen samhørighet med gule øyne.

Haleknekk er en ikke ønskelig feil. Men finnes i flere varianter og skal bedømmes avhengig av hvor alvorlig haleknekken fremtrer. Det skal ikke tildeles CK til hund med haleknekk. En tydelig haleknekk med retningsendring av halen skal føre til ytterligere premienedsettelse. Haleknekk skal påføres kritikken.

Tannmangel: Mangel på P1 aksepteres. Mangel av flere premolarer / molarer ansees som feil som skal føre til premienedsettelse. All tannmangel påføres kritikken.

Det skal måles mankehøyde på alle pointere og høyden skal påføres kritikken.

Anbefalingen sendes styret, implementeres i kompendiet som så sendes til trykking og legges ut på pointer.no

4.    Fra NESK: de ønsker støtte på henvendelse til NKK; ad working certificate for å sikre at også utenlandske hunder som stiller i BK er jaktprøvepremierte og ad NKKs oppdretterpris for å sikre at raseklubbene kontaktes før tildeling: se vedlegg. Vi anbefaler styret å slutte seg til innspillene.

5.    Omregning av poeng oppnådd i utlandet til pointercup – se Kjell Duedahls artikkel i Fuglehunden. Thomas utarbeider forslag til poengskala.

6.    Registrering av tilgjengelig frossensæd. Dette er noe som bør kunne ligge åpent på www.pointer.no under menyen til avlsrådet. Frivillig innmelding ved sæd-eier slik som med valpelista.
Marianne utarbeider forslag til liste, legger ut på nettsiden og kontakter NKK for videreformidling av info til eiere av lagret sæd.

7.    Uttak NM-lag vinter; neste møte; rundt 13. mars

8.    Eventuelt
Marianne undersøker NPKs medlemskap i int. pointerklubb.
Vurdering av de meste brukte hannhundene: Vi ser på alle med minst 5 parringer. Marianne setter opp en liste. Det bør standardiseres slik at det er lett å repetere samt sammenligne. Kan NPKs data-base brukes? Det ligger allerede et opplegg for avkomsgransking der. Men dette er ikke oppdatert. Kan det oppdateres / forbedres? Thomas kontakter Jim-Tore for å diskutere saken.
For øvrig har vi indeksene og all infoen i dog-web. Vi kan vurdere å sende ut spørreskjemaer for å få info om for eksempel gemytt, helse, jaktegenskaper og lignende, men opplysningene blir subjektive.
Dato for årsmøtet er 5 og 6 mai. Det er ønskelig at alle tre er tilstede fra fredag

Tynset 16.2.2012
Marianne Steenland

Total
0
Shares

Siste kommentarer