Retningslinjer for Valpelista

I NPK Datahound finner du valpelista med kull som er underveis eller født. Planlagte parringer (hvor parring ikke er gjennomført) er tatt bort fra lista.I NPK Datahound finner du valpelista med kull som er underveis eller født. Planlagte parringer (hvor parring ikke er gjennomført) er tatt bort fra lista.

Pointerklubbens valpeliste er en del av klubbens medlemsservice og et tilbud til medlemmer for å annonsere sine valpekull. Annonsør forplikter seg til å følge retningslinjer for valpelista som beskrevet her:

Retningslinjer for valpeannonsører:

Krav til oppdretter:
– må være medlem av NPK

Krav til valpenes foreldre:
– Begge foreldre må være godkjent fri for HD, dvs. status A eller B, og statusen skal framgå i annonsen. Oppdretter har selv ansvaret for å dokumentere HD-status for foreldre som ikke er registrert hos NKK eller SKK
– Begge foreldre skal så langt en kjenner til være fri for arvelige defekter av vesentlig betydning
– Begge foreldre skal ha godt gemytt og vise ønsket adferd overfor både mennesker og hunder
– Det er ønskelig med dokumenterte jaktegenskaper og eksteriør
– Avlsrådet kan utestenge matadorhannhunder fra valpelisten, da avl på matadorhanner skal unngås

 

Annonsens varighet:
– Annonsen kan tas inn på valpelista når parringen er gjennomført, og den vil som standard stå på lista fram til valpene er 3 måneder gamle. Er det ønskelig at annonsen fjernes tidligere må webmaster eller avlsrådet varsles
– Ved beskjed fra oppdretter kan annonsen bli stående på lista fram til valpene er 4 måneder
– Annonse for salg av eldre valper (over 4 mnd.) henvises til egen liste for salg/omplassering av unghunder og voksne

Avlsrådet har ingen godkjenningsordning for parringer, men er av NPK representantskapet pålagt ansvaret for å administrere og oppdatere valpelista.

Alle valpeannonser skal meldes til Avlsrådet på skjemaet «Registreringsskjema for valpeannonse” på denne e-postadressen: avlsraadet@pointer.no. Avlsrådet har som målsetting at responstiden på annonser skal være inntil 3 dager.

Valpelista finner du på denne linken i fanen “Valpeliste” i NPK Datahound

Mvh

NPK Avlsråd

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer