Indekser 2010

I henhold til enighet på distrikstkonferansen 2011, presenteres indekser for jaktlyst, viltfinnerevne og HD på nytt. Den såkalte avlsindeksen (gjennomsnittet av jaktlyst- og viltfinnerindeks) er fjernet. Lista er katalogisert etter hundenes registreringsnummer og er utvidet til alle hunder med over 100,5 i jaktlyst- eller viltfinnerindeks. Dette er hunder som man forventer har potensial til å gi avkom over gjennomsnittet.

Indeksene er basert på data fra dog-web per 31.12.2010 og oppdateres årlig. Indeksene baseres på resultater fra hunden selv og dens slektninger og sier mere om hundens potensielle avlsprestasjon på området jaktlyst og viltfinnerevne enn hundens egenprestasjon på prøver. Indeks for jaktlyst og viltfinnerevne er basert på kritikkskjemaer fra jaktprøver i Norge. Usikkerheten rundt tallene til hunder etter utenlandske foreldre er derfor større enn for de med norske foreldre. Indeksene blir sikrere jo flere starter hundene og nære slektninger (særlig avkom) gjør.

Lista inneholder også antall prøvestarter hunden har gjort, hundens HD-status og hundens premieringsprosent. Dette er opplysninger om hundens egenprestasjon.

Lista er ment som et supplement til oppdrettere ved valg av avlsdyr. Det vises forøvrig til generell info om indekser på denne siden. Også denne informasjonen vil bli oppdatert. Spørsmål kan sendes marianne@hundepensjonat.net

Indekslisten

Total
0
Shares

Siste kommentarer