Nytt fra Østfold

Vestfjorddalens_MyViktig informasjon til alle medlemmer i Norsk Pointerklubb, avdeling Østfold.
Aktivitetsplanen for 2010 er klar!
 
                                                                                        
På årsmøtet hos DR Finn Trana den 27. januar ble den videre driften av NPK avd. Østfold diskutert. Det fremlagt to alternativer:
1. Innlemme Østfoldavdelingen i annen avdeling i NPK
2. Forsøke å få til videre drift av Østfoldavdelingen
 
De tilstedeværende var entydige i at vi måtte forsøke og “blåse” liv i Østfoldavdelingen igjen.
Finn Trana/Rune Kjøniksen ønsket å fratre som DR/vara, og det ble derfor gjennomført nytt valg.

Ny DR ble Per Dahle. Mobil: 948 39 950. E-post: per.dahle@jatak.no

Ny vara ble Erik Schjøth-Waaler. Mobil: 951 26 256. E-post: waaler.helgesen@gmail.com
 
Aktivitetsplan for 2010
 
1. Rapphøns- og duetrening.
Lørdag 10. april har vi avtalt med Hallgeir Berg i Skiptvet trening på rapphøns og duer. Denne muligheten er ukjent for mange av oss, men de som har benyttet seg av dette tideligere er svært positive. Vi disponerer under dagen grillhytte, for avslapping og grilling. Vi ønsker også å avholde medlemsmøte samtidig. Dette for å bli bedre kjent, og legge en “slag-plan” for pointeren i Østfold. Husk å ta med noe godt til grillen!
Fremmøte: 10.00
Adresse: Sundåsveien 481, 1816 Skiptvet
Pris: Kr. 600.-, hvorav kr. 100.- går i klubbkassa. Diskusjonen om hvordan disse pengene skal benyttes tar vi på medlemsmøtet. Her er det bare å komme med forslag. Bindende påmelding innen 13. mars, til Erik eller Per. Bruk gjerne mail.
  
2. Duetrening

18. mai. Erik som er aktiv pointermann, steller også med duer

Vi arrangerer derfor duetrening.
Fremmøte: 18.00
Sted: RJFF skyteanlegg i Tombdalen, Råde.
Pris: kr. 100.-Bindende påmelding innen 1. mai, til Erik eller Per. Ved regn blir aktiviteten avlyst.
 
3. Duetrening
1. juni
Fremmøte: 18.00
Sted: RJFF skyteanlegg i Tombdalen, Råde.
Pris: kr. 100.-Bindende påmelding innen 1. mai, til Erik eller Per Ved regn blir aktiviteten avlyst.
 
4. Rapphøns- og duetrening.
Lørdag 7. august er vi velkommen tilbake til Hallgeir Berg i Skiptvet trening på rapphøns og duer. Vi disponerer under dagen grillhytte, for avslapping og vi ønsker også å avholde nytt medlemsmøte. Kåseri om forberedelser til jaktprøver.
Husk å ta med noe godt til grillen!
Fremmøte: 10.00
Adresse: Sundåsveien 481, 1816 Skiptvet
Pris: Kr. 600.-, hvorav kr. 100.- går i klubbkassa.
Bindende påmelding innen 20.juni, til Erik eller Per. Bruk gjerne mail.
Vi håper dette faller i smak, at oppslutningen blir stor!
 
Det er viktig at dere nå rapporterer prøveresultater og andre saker av interesse til DR, som vil sørge for å legge dette ut på sidene til NPK og i Fuglehunden.
 

NB! Aktivitetene er eksklusivt for medlemmer i NPK avd. Østfold.

Med pointer hilsen

Per Dahle                                                                 Erik Schjøth-Waaler

Total
0
Shares

Nytt fra Østfold

Vestfjorddalens_MyViktig informasjon til alle medlemmer i Norsk Pointerklubb, avdeling Østfold.
Aktivitetsplanen for 2010 er klar!
 

   (mer…)

Siste kommentarer