Forbudt å trene hunden med strøm

Det er nå fastslått at det ikke er lov å trene hunder ved hjelp av strøm, som for eksempel ved elektriske halsbånd. Landbruks- og matdepartementet har kommet med en ny forskrift, der hovedregelen er at det er forbudt å bruke utstyr på hund som fører til at hunden kan utsettes for elektrisk strøm. Det er for å forhindre at hunder unødig kommer i fare for å lide eller bli skremt. Det gjelder både ved opplæring, trening og all annen bruk av hund. Se HER og HER

Forskriften ble fastsatt den 14. mars i år og har allerede trådt i kraft. Overtredelse av forskriften er straffbar.

Unntak
Aversjonstrening (-dressur) er imidlertid unntatt fra forbudet, på visse vilkår:
Unntaket gjelder bare trening som skal gi hunden aversjon mot å jage beitedyr, tamrein og klovvilt.
Treningen må være nødvendig, unntaket åpner ikke for trening av enhver hund ”for sikkerhets skyld”. Hvorvidt treningen er nødvendig, må vurderes konkret. Det må foreligge en reell fare for at hunden kan komme til å jage beitedyr, tamrein eller klovvilt.
For det tredje skal treningen utføres av kompetente trenere.  Hva som regnes som kompetente trenere står nærmere presisert i forskriften 
Du finner mere om lignende regler her:  www.mattilsynet.no

Total
0
Shares

Siste kommentarer